Publicerad: 28 november 2016

Analyshandbok skola

SKL har tagit fram en analyshandbok för kommuner som visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.

Med handboken som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Handbok för Öppna jämförelser grund- och gymnasieskola (PPT, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot