Publicerad: 11 december 2017

Distansundervisning

Distansundervisning i grund- och gymnasieskolan är idag inte tillåten enligt skollagen förutom vissa undantag.

Idag finns ingen fastställd definition i skollagen om vad distansundervisning är. I betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) föreslås att distansundervisning ska definieras som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare kan vara åtskilda i både tid och rum.

Idag är distansundervisning i grund- och gymnasieskolan inte tillåten enligt skollagen, men det finns undantag. Inom grundskolan bedrivs distansundervisning av Sofia Distans och inom gymnasieskolan av Korrespondensgymnasiet.

Sofia Distans

Korrespondensgymnasiet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot