Publicerad: 27 juni 2016

Distansundervisning

Distansundervisning i grund- och gymnasieskolan är idag inte tillåten enligt skollagen förutom vissa undantag.

Idag finns ingen fastställd definition i skollagen om vad distansundervisning är. I betänkandet Undervisning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) föreslogs följande definition ”en interaktiv undervisningsmetod som innebär att elever och lärare är åtskilda i rummet och undervisningen sker genom användande av informations- och kommunikationsteknik”.

Idag är distansundervisning i grund- och gymnasieskolan inte tillåten enligt skollagen, men det finns undantag. Inom grundskolan bedrivs distansundervisning av Sofia Distans och inom gymnasieskolan av Korrespondensgymnasiet.

Sofia Distans

Korrespondensgymnasiet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot