Publicerad: 11 december 2017

Försöksverksamhet i fjärrundervisning

Skolverket ansvarar för en treårig försöksverksamhet med fjärrundervisning i fler ämnen och kurser som påbörjades i början av 2016. De skolhuvudmän som vill delta ska ansöka hos Skolverket, men fjärrundervisningen får enbart bedrivas inom den egna organisationen.

Ifous

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som ger stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete inom förskola och skola. Under 2016-2017 genomför Ifous tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning.

Pågående forsknings- och utvecklingssatnsningar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot