Publicerad: 8 april 2016

Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott

Med närmare 80 metodverkstäder i 47 svenska kommuner var Plug In landets hittills största projekt för att stötta ungdomar i att fullfölja sina gymnasiestudier.

Studieavbrott är en prioriterad fråga bland Sveriges kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjade därför metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In tillsammans med fem regioner. Projektet pågick från februari 2012 till juni 2015 och finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner.

Under de tre projektåren deltog över 7700 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller var i riskzonen för att göra det, i någon av Plug In:s lokala projektverkstäder.

Projektet har gett effekt

Skolor och andra verksamheter som deltagit i projektet har förbättrat sina förutsättningar för elever att slutföra eller återgå till gymnasiestudier. 75 procent av projektverksamheterna har i någon form förts in i den ordinarie verksamheten.

På Oscarsgymnasiet i Oskarshamns kommun minskade till exempel studieavbrotten på introduktionsprogrammet (IM) under läsåret 2012/2013 från 8,4 procent till 1,3 procent. Under vårterminen 2014 ökade närvaron på IM på samma skola från 76,8 procent till 85,2 procent och på de nationella programmen ökade närvaron från 86,2 procent till 88,7 procent.

Slutrapport Plug In

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot