Publicerad: 7 februari 2017

Inbjudan till PRIO 2017

Hittills har cirka 300 skolor i 59 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Under hösten 2017 utökar vi därför vår PRIO-satsning med fler utbildningsmöjligheter.

Ta hjälp av forskning och beprövad erfarenhet

PRIO bygger på slutsatserna från McKinseys & Companys rapporter om framgångsrika skolsystem samt annan aktuell forskning. Metoderna i PRIO har utvecklats i nära samarbete med McKinsey & Company och deras internationella utbildningsexperter. Utgångspunkten är att resultaten – med befintliga resurser och på en begränsad tid – kan förbättras väsentligt och varaktigt.

Bygg en lärande organisation

PRIO handlar om att utveckla förmågan att fokusera på rätt saker och bygga en lärande organisation; att stärka det kollegiala lärandet och minska känslan av stress och otillräcklighet. Arbetet utgår från varje skolas unika förutsättningar där rektorer och lärare aktivt deltar iförändringsarbetet och styr över såväl inriktning som omfattning.

Skräddarsydd utbildning

SKL erbjuder en skräddarsydd utbildning för två personer per deltagande kommun. Dessa utbildas i PRIO:s metodik och leder sedan arbetet vid de deltagande skolorna i den egna kommunen. Utbildningen pågår i cirka två månader och omfattar sex heldagar samt studiebesök. Utbildningen planeras att starta i september 2016.

Kostnad

Utbildningen ges till självkostnad och grundpriset uppgår till 40 000 kronor per deltagande kommun. Priset inkluderar tre övernattningar (helpension) för två personer vid konferensanläggning i Stockholm. Extra utbildningsplatser kan vid behov köpas till en kostnad av 20 000 kronor/plats.

Vilka får delta?

Erbjudandet riktar sig till alla kommuner som inte redan deltar i PRIO och till grund- och gymnasieskolan. Beroende på intresse kan eventuella urval komma att göras utifrån anmälningsdatum och regional hänsyn.

Hur anmäler vi oss?

Anmälan görs med ett särskilt anmälningsformulär. Anmälningsformuläret innehåller en avsiktsförklaring som preciserar utgångspunkterna för ett deltagande. Anmälan undertecknas av nämndordförande och förvaltningschef. Anmälan ska vara SKL tillhanda senast den 15 april 2017, via e-post eller post.

Inbjudan till Prio 2017 (PDF, nytt fönster)

Anmälan till Prio 2017 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot