Publicerad: 12 mars 2018

Prao

Prao blir obligatoriskt i grundskolan från och med höstterminen 2018.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskap om yrken och arbetsliv, men även att utvecklas och upptäcka nya sidor av sig själva.

Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 eller 9. I specialskolan gäller samma omfattning som i grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.

Hur prao i grundskolan organiseras är upp till varje huvudman. Dock måste all praktik, precis som arbete för minderåriga, följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverkets information om vad som gäller vid praktik för unga

Regler för arbetstider och arbetsuppgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot