Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Ska avskrivningar ingå i lokalkostnaden? I förordningen står det bara kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande.

Ja, enligt vår bedömning ska avskrivningar ingå. I den internhyra som kommunens enheter betalar ingår avskrivningar och då bör det också ingå i bidraget.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot