Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Ska lokalkostnader ingå i kompensationen för mervärdesskatt?

Ja, av förordningen 4 kap 4 § framgår att schablonbeloppet för mervärdesskatt ska uppgå till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot