Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Ska man ta med de riktade statsbidragen i beräkningen av bidrag till fristående skolor (lärarlyft, karriärtjänster, mindre barngrupper, lågstadiesatsningen med fler)?

De flesta riktade statsbidrag söks av respektive huvudman och om ni har med sådana kostnader i bidragen till de fristående skolorna får de dubbelt upp. Så statsbidrag som huvudmännen själva ansöker om ska inte ingå i kommunens bidrag. Riktade statsbidrag som bara kan sökas av kommunen, t.ex. statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och flyktingbidrag, ska dock fördelas på lika villkor. På Skolverkets hemsida finns en Statsbidragskalender. Där framgår vilken skolform som respektive bidrag avser, vilka som kan söka/rekvirera bidraget och när det ska ske.

Statsbidrag, Skolverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot