Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Ska tilläggsbeloppet innehålla kompensation för mervärdesskatt?

Ja, av förordningen 4 kap 4 § framgår att mervärdesskatten ska avse ett schablonbelopp på sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot