Politiska partier

Diskussionen om politiska partier i skolan är en fråga som återkommer i media. Skolan har en skyldighet att ge sina elever en bred bild av det politiska systemet i Sverige, vilka partier som finns och vad de står för.

Att bjuda in partier till undervisningen och till skolan är en bra metod för att ge eleverna en mångfacetterad bild av hur vår demokrati fungerar. Men hur ska man göra när extrema och främlingsfientliga partier vill komma in i skolan och sprida sitt budskap? 

SKL har gjort en genomgång av det aktuella rättsliga läget i publikationen "Politiska partier i skolan - vad gäller?". Det är ett komplement till Skolverkets stödmaterial.

Politiska partier i skolan - vad gäller

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot