Politiska partier i skolan

Diskussionen om politiska partier i skolan är en fråga som återkommer i media. Skolan har en skyldighet att ge sina elever en bred bild av det politiska systemet i Sverige, vilka partier som finns och vad de står för.

Att bjuda in partier till undervisningen och till skolan är en bra metod för att ge eleverna en mångfacetterad bild av hur vår demokrati fungerar. Men hur ska man göra när extrema och främlingsfientliga partier vill komma in i skolan och sprida sitt budskap?

Riksdagen har beslutat att införa en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra regelverket gällande politisk information i skolan. Den nya bestämmelsen anger att det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier.

Vidare tydliggörs att rektorn får begränsa antalet politiska partier som bjuds in till skolan om urvalet görs på objektiv grund. Det fastställs också att partier som inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte behöver ges den möjligheten.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2018. Med anledning av den nya bestämmelsen kommer SKL att revidera publikationen "Politiska partier i skolan - vad gäller?". Vi har tagit bort publikationen eftersom vissa delar av materialet inte längre är aktuellt.

Den reviderade publikationen kommer att finnas på plats våren 2018.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot