Publicerad: 13 mars 2019

Fråga och svar

Vad kostar skolan totalt sett under ett år?

  • Enligt SCB:s statistik var kommunernas kostnader för skolan och annan pedagogisk verksamhet sammanlagt drygt 278 miljarder år 2017.
  • Förskolan kostade cirka 75 miljarder, grundskolan inklusive förskoleklass 123 miljarder och fritidshem 18 miljarder.
  • Gymnasieskolan kostade knappt 43 miljarder, kommunal vuxenutbildning nästan 5,5 miljarder och svenska för invandrare 3,5 miljarder.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot