Socioekonomisk resursfördelning

Skriften ger stöd och vägledning till kommuner som har behov av att utforma sin resursfördelning till skolorna baserat på skillnader i elevgruppernas socioekonomiska sammansättning.

Socioekonomisk resursfördelning, beställ eller ladda ner

Skriften belyser vad man som kommun bör tänka på när man tar fram och beslutar om en sådan fördelningsmodell.

Den vänder sig i första hand till tjänstemän som ska utforma en socioekonomisk fördelningsmodell och till förtroendevalda som ska besluta om den.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot