Vårdnadsbidrag

Privatpersoner bör vända sig till sin hemkommun för frågor om vårdnadsbidrag. Här har vi samlat svar på vanliga frågor från kommuner som handlägger vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidraget avskaffades 1 februari 2016

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016. Den 18 november 2015 sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas.

Betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (PDF, nytt fönster)

Huvudsakliga lagändringar

  • Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag är upphävd sedan utgången av januari månad 2016
  • Beslut om vårdnadsbidrag som tagits före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut.

Konsekvenser av lagändringarna

  • Nya beslut om vårdnadsbidrag kan inte fattas för en bidragsperiod som inleds 1 februari 2016 eller därefter.
  • Kommunen måste erbjuda barnen plats i förskola inom fyra månader från att en ansökan om plats kommit in till kommunen (förskolegarantin).
  • Det kommunala vårdnadsbidraget var frivilligt att införa och därför utgick inget statsbidrag kopplat till bidragsformen. Kommunernas intäkter från statsbidrag påverkas således inte av att vårdnadsbidraget har avskaffats.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot