Vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016. Den 18 november 2015 sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot