Publicerad: 7 maj 2014

Kan vårdnadsbidrag kombineras med de 10 föräldrapenningdagarna i samband med att syskon föds?

Ja, dessa dagar är att jämställa med tillfällig föräldrapenning (Vab) och kan därmed kombineras med vårdnadsbidrag för äldre syskon.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot