Publicerad: 7 maj 2014

Hur beräknas uttag av föräldrapenning för familjer från ett EU-land?

Rätten till vårdnadsbidrag och handläggning av vårdnadsbidrag påverkas i vissa fall av EG-rättens bestämmelser kring medborgare som berörs av flera länders system för social trygghet.

I SKL:s cirkulär 08:51 har vi sammanfattat vad som gäller kring kommunalt vårdnadsbidrag och EG-rättens betydelse för handläggning m.m.

Cirkulär 08:51, kommunalt vårdnadsbidrag

SKL har även ingått ett avtal med Försäkringskassan om ansvarsfördelning:

Ansvarsfördelning för samordning som familjeförmån enligt rådets förordning (EEG) 1408/71 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot