Publicerad: 19 mars 2018

Vård och omsorg kring äldre

SKL:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och landsting/regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs.

webbkollen för uppföljning kvalitet av vård för äldre

För att ge stöd till kommunerna har SKL arbetat fram en rekommendation som ska stärka kvalitetsutvecklingen på boende för äldre.

Öppna jämförelser äldre 2014

Den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att äldreomsorgen arbetar allt mer systematiskt och kunskapsbaserat.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot