Publicerad: 21 december 2016
Prenumerera på Äldre

Vård och omsorg kring äldre

SKL:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och landsting/regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs.

webbkollen för uppföljning kvalitet av vård för äldre

I den nya förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.

Öppna jämförelser äldre 2014

Den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att äldreomsorgen arbetar allt mer systematiskt och kunskapsbaserat.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Viktigt när jag blir gammal

Ingeborg Bucht berättar hur hon vill ha det när hon är gammal.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot