Publicerad: 1 januari 2019

Vård och omsorg kring äldre

SKL:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs.

webbkollen för uppföljning kvalitet av vård för äldre

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018.

Öppna jämförelser äldre 2014

Rapporten visar att äldreomsorgen arbetar allt mer systematiskt och kunskapsbaserat.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot