Publicerad: 8 mars 2016
Prenumerera på Psykisk hälsa

Äldres psykiska hälsa

I vården och omsorgen av äldre med omfattande behov är det viktigt att se hela människan. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.

Varför ska man arbeta med äldres psykiska ohälsa? SKL:s Susanne Rolfner Suvanto reflekterar kring varför vi behöver arbeta mer aktivt inom detta område.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot