Publicerad: 1 juni 2015

Informationssida om projekt ensamkommande barn och ungdomar

En gemensam webbplats skapades för projektet Ett bättre mottagande av ensamkommande barn och unga. 2014 upphörde projektet och webbplatsen släcktes ned. Här finns mer information var du kan hitta information hos de olika aktörerna.

Under 2009-2014 pågick ett nationellt arbete kring ett bättre mottagande av ensamkommande barn och unga i samverkan med flera aktörer. En gemensam webbplats, som hette www.ensamkommanbarn.skl.se, skapades för att ge en samlad bild av aktörernas arbete med syfte att få ett bättre mottagande av ensamkommande barn och unga.

Information om pågående arbeten och stödmaterial kring mottagande av ensamkommande barn och unga finns hos de olika aktörerna:

Sveriges Kommuner och Landsting om ensamkommande barn och unga

Migrationsverket

Länsstyrelserna

Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot