Publicerad: 17 maj 2017

Webbutbildningar kring ensamkommande barn och unga

SKL stödjer kommuner och landsting med ett förbättrat mottagande av ensamkommande barn och unga med webbutbildningar som bland annat belyser ansvar för gode man och olika aktörer.

Olika aktörers ansvar för ensamkommande barn

En webbutbildning som ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Webbutbildning olika aktörers ansvar för ensamkommande barn (öppnas nytt fönster)

God man för ensamkommande barn - utbildning

Webbutbildning för ensamkommande barn och unga

God man för ensamkommande barn - utbildning (öppnas nytt fönster)

Målgrupp: Den som vill bli god man för ensamkommande barn.

En webbutbildning för god man har tagits fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag. Utbildningen kan genomföras lokalt eller regionalt under ett antal tillfällen och kombineras med en webbutbildning. För denna webbutbildning krävs det inte någon inlogg. Dock kan den vara svår att följa från läsplatta.

Arrangörer och inloggning, god manutbildning

Arrangörsmaterialet riktar sig till överförmyndare och regionala aktörer som arrangerar utbildningen kring uppdraget som god man till ensamkommande barn. Du behöver inloggning för att komma åt arrangörsmaterialet. För själva webbutbildningen God man krävs det inte någon inloggning.

För dig som är arrangör (öppnas nytt fönster)

För inloggningsuppgifter för arrangörer av utbildningar kontakta  ove.ledin@skl.se

Samarbete med Röda korset

Förfrågning om medverkande och föreläsare från Röda Korset till god manutbildning:

Lena Yohanes
lena.yohanes@redcross.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot