Publicerad: 3 June 2016

Innovative collaboration between the Swedish Postal Office and Örebro municipality

Can people, who do not fulfil the formal criteria for obtaining a job, still be suitable for an employment?

This was investigated by Örebro municipality, the Swedish Postal Office and the Swedish Public Employment Service when a post terminal providing 200 new jobs was established in Hallsberg. Target group of the project consisted of foreign born, new comers and unemployed youths. The employment was combined with vocational training.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Did the information on the page help?

Thank you for helping us!

Sidfot