Publicerad: 3 June 2016

Language enforced nursering education in Falköping municipality

Falköping municipality has applied a model to meet its growing needs of bilingual staff in the nursing and social care sector.

The first step has been to carry out a careful selection of motivated citizens who speak Swedish as their second language for the education programme. The second step has been to support the students based on individual needs.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Did the information on the page help?

Thank you for helping us!

Sidfot