Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser hälsa och sjukvård

 • Tillsammans för en ny och nära vård


  Vid årsskiftet träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det blir det första steget mot den nya nära vården. Vad är det primära i den nya nära vården? Vad gör vi redan idag som fungerar bra?
  2017-11-28
  Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25
  Tillsammans för en ny och nära vård
 • Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017


  Kvalitetsregisterkonferensen 2017 vänder sig i första hand till dig som arbetar med och är intresserad av kvalitetsregisters utveckling.
  2017-11-09
  Stockholm City Centre Conference (Folkets Hus)
  Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017
 • HOPE:s utbytesprogram 2018


  Programmet ger möjlighet till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: Are we ready?”.
  2018-05-07
  HOPE:s utbytesprogram 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot