Publicerad: 1 april 2016

RSS Nyheter EU och internationellt

Brödtext

 • 2018-10-01

  På gång inom EU – hösten 2018


  Nu är höstens nummer av "På gång inom EU" här. I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-09-25

  Agenda 2030-projektet "Glokala Sverige" öppnar för fler


  På treårsdagen för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 bjuder Svenska FN-förbundet och SKL in fler kommuner, landsting och regioner att delta i projektet Glokala Sverige.
  Läs mer
 • 2018-02-13

  Stöd i arbetet med globala FN-mål


  Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska FN-förbundet genomför en gemensam satsning för att hjälpa kommuner, regioner och landsting i arbetet med att möta målen i Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2018-01-23

  Delaktighet i EU – EU i valet


  Varmt välkommen till SKL:s Internationella dag 16 mars – en heldagskonferens som i år har temat, delaktighet i EU – EU i valet.
  Läs mer
 • 2018-01-16

  På gång inom EU – våren 2018


  Nu är vårens nummer av "På gång inom EU" här. I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2017-12-15

  Lanseringskonferens för effektutvärdering i EU-projekt


  Arbetsförmedlingens ESF-projekt Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014–2020 bjuder in till en lanseringskonferens för modellen för effektutvärdering som projektet har tagit fram den 12 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-11-20

  Lena Micko om toppmötet i Göteborg


  Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Lena Micko (S) deltog i toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt tillsammans med Europas stats- och regeringschefer i Göteborg i fredags.
  Läs mer
 • 2017-09-29

  Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå


  Tisdagen den 26 september behandlade Regionkommitténs NAT-utskott Xamuel Gonzalez Westlings (V) utkast till yttrande om avinstitituionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå.
  Läs mer
 • 2017-09-19
  PÅ G

  På gång inom EU – höstens nummer


  Nu är höstens nummer av "På gång inom EU" här. I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2017-08-03

  CEMR:s position om Europas framtid – vår roll


  The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) antog under juni sin position angående Europas framtid, där fokus ligger på hur det europeiska projektet ska utvecklas utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv.
  Läs mer
 • 2017-03-24

  Regionkommittén vill att EU:s medborgare ska få bättre och effektivare sjukvård


  EU bör stödja arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar, främja ny digital teknik som e-hälsa och fortsätta arbeta mot antibiotikaresistens. Det är några av de förslag som Regionkommittén tar upp i sitt yttrande om hälsotillståndet i EU, som antogs vid kommitténs plenarmöte i Bryssel 22 mars.
  Läs mer
 • 2017-02-17

  Fortsatt oklart vilka länder som ingår i sociala pelaren


  Det var en delvis splittrad bild av EU:s framtida social- och sysselsättningspolitik som visades upp när kommissionen sammanfattade samrådet för initiativet till en europeisk pelare för sociala rättigheter på sin slutkonferens.
  Läs mer
 • 2017-02-09
  Ewa-May Karlsson och Filippa Myrbäck

  Regionkommittén tar ställning om gemensam alkoholstrategi i EU


  Idag antog Regionkommittén ett yttrande som visar på behovet av en ny gemensam alkoholstrategi inom EU. Rapportör för yttrandet är svenska Ewa-May Karlsson (C) från Vindelns kommun som i sitt arbete fått expertstöd från SKL:s Filippa Myrbäck.
  Läs mer
 • 2017-01-27
  På gång inom EU hösten 2016

  På gång inom EU - vårens nummer


  Nu är vårens nummer av På gång inom EU här! I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-12-20

  SKL lyfter fram kommunernas roll i Agenda 2030


  Lösningar till FN:s hållbarhetsmål behöver vara lokalt anpassade fastslår SKL i yttrande om agenda 2030.
  Läs mer
 • 2016-12-20

  SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017


  Under nästa år fokuserar SKL på åtta EU-frågor som är särskilt viktiga för kommuner, landsting och regioner under 2017.
  Läs mer
 • 2016-12-16

  SKL:s förtroendevalda i ledande positioner inom CEMR


  Vid Council of European Municipalities and Regions (CEMR) möte i Maastricht 12-13 december valdes flera svenska förtroendevalda från SKL till ledande positioner i organisationen inför den nya mandatperioden (2017-2019).
  Läs mer
 • 2016-12-09

  Höga ambitioner för att öka den svenska delaktigheten i EU


  Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med SKL och de övriga arbetsmarknadsparterna. Handslaget är startskottet på ett arbete att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  Inger Linge presenterade rapporten för Europarådets kongress. Bild: Council of Europe 2016

  Lång väg kvar till jämn könsfördelning i Europarådets medlemsländer


  En ny rapport om kvinnors politiska representation i Europarådets 47 medlemsländer visar att kvinnor fortsätter att möta svårigheter att bli valda i samma omfattning som män. Rapporten beskriver bland annat metoder och medel som kan påverka representationen.
  Läs mer
 • 2016-09-16

  Internationella dagen 2017 - reservera 18 januari


  I år är det övergripande temat FN:s nya utvecklingsagenda Agenda 2030 och de 17 nya utvecklingsmålen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Reservera datumet. Mer info kommer.
  Läs mer
 • 2016-09-07
  På gång inom EU hösten 2016

  På Gång inom EU - höstens nummer


  Höstens nummer av På gång inom EU är här! I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-08-29

  Att köpa grönt


  Kommissionen har nu släppt en handbok som beskriver möjligheterna att bedriva miljöanpassad offentlig upphandling i enlighet med 2014 års upphandlingsdirektiv.
  Läs mer
 • 2016-04-13

  Svensk rapportör för integration i Europarådet


  Europarådets kommunalkongress har utsett Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåker, till rapportör för den lokala nivåns roll och ansvar för integrationsprocessen.
  Läs mer
 • 2016-04-04

  Ny EU-handbok


  En ny EU-handbok har släppts av EU-kommissionen och tidningen Journalisten. Handboken riktar sig till journalister och andra EU-nyfikna som vill följa och rapportera om EU.
  Läs mer
 • 2016-03-29

  Film från SKL:s seminarium på Europadagen


  Nu kan du se filmen från SKL:s seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter som hölls på Europadagen i Stockholm.
  Läs mer
 • 2016-02-16

  Bli årets entreprenörsregion i Europa!


  Nu kan din kommun eller region bli årets entreprenörsregion i Europa 2017. Ansök senast den 18 mars 2016.
  Läs mer
 • 2016-02-08

  Projekt för bättre äldrevård internationellt


  Swecare bjuder in till seminarier om projektet Åldrande och hälsa där Kina står i fokus. Möjligheter för svenska aktörer att delta tas upp.
  Läs mer
 • 2016-02-03

  Ökad insyn och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå


  I måndags överlämnade utredningen om delaktighet i EU sitt betänkande till kultur- och demokratiministern. Förslagen stämmer i stort överens med vad SKL påpekat, bland annat om behovet av en tidigare och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå.
  Läs mer
 • 2016-01-20

  På gång inom EU - vårens nummer


  Vårens nummer av På gång inom EU är här! I skriften kan du läsa om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-01-19

  CEMR:s kongress 2016


  Den 20-22 april bjuder CEMR in till kongress i Nicosia. Under tre dagar hålls en mängd seminarier med över 1000 deltagare från hela Europa. Anmälan är öppen.
  Läs mer
 • 2015-12-21

  Ja till 31 nya internationella samarbeten


  Alingsås och Chililiabombwe i Zambia ska ta fram metoder för medborgardialog, där nyanlända flyktingar i Alingsås är en prioriterad grupp. Det är ett av de projekt som har beviljats stöd av Sida genom det kommunala partnerskapsprogrammet.
  Läs mer
 • 2015-11-25

  Guide till EU:s fonder och program


  SKL har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de program och fonder som kommuner, landsting och regioner kan söka medel från.
  Läs mer
 • 2015-11-09

  Informationsdag om Horisont 2020


  Den 26 november håller EU-kommissionen en informationsdag om EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Hela dagen webbsänds.
  Läs mer
 • 2015-10-01

  Praktik på SKL:s internationella sektion


  SKL:s internationella sektion i Stockholm söker en praktikant för vårterminen 2016. Senast den 30 oktober 2015 tar vi emot din ansökan.
  Läs mer
 • 2015-09-29

  PLATFORMA söker två handläggare


  CEMR:s PLATFORMA söker två handläggare med fokus på decentraliserat utvecklingssamarbete till deras kontor i Bryssel. Sista ansökningsdag är den 9 oktober.
  Läs mer
 • 2015-09-23

  Praktik på SKL:s Brysselkontor


  SKL:s Brysselkontor söker en praktikant för vårterminen 2016. Senast den 14 oktober 2015 tar vi emot din ansökan.
  Läs mer
 • 2015-09-08

  Webbaserad EU-kurs


  Regionkommittén har tagit fram en EU-kurs riktad till kommuner, landsting och regioner. Kursen är gratis och ges online.
  Läs mer
 • 2015-04-01

  Lyckad konferens i Bryssel


  EU:s nya investeringsplan och energi var några av de ämnen som diskuterades på SKL:s och de svenska regionkontorens konferens i Bryssel. Exempel på framgångsrika projekt presenterades också.
  Läs mer
 • 2015-03-27

  Garantera HBTQ-personers rättigheter i kommunerna


  Vi lokala politiker måste ta vårt ansvar för alla människors lika värde, sa Yoomi Renström när hennes rapport om HBTQ-personers situation i Europas städer och regioner antogs av CLRAE.
  Läs merHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot