RSS VD:s krönika

 • 2018-12-18

  Viktigast i välfärden


  Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Det är de som får vård, skola och omsorg att fungera. För mig har de Sveriges viktigaste jobb. Och vi som arbetsgivare har en skyldighet att ge dem de bästa förutsättningarna att utföra det.
  Läs mer
 • 2018-12-11

  En investering för framtiden


  Öppen förskola har unika möjligheter att fånga upp och möta behoven hos utrikes födda kvinnor. Många får hjälp att bryta sin isolering genom språkstöd och andra insatser. Idag har över hundra kommuner en sådan verksamhet. Och det lär blir fler. Det är en investering alla tjänar på.
  Läs mer
 • 2018-12-04

  Delad erfarenhet främjar välfärden


  Samtidigt som det stora arbetet med att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av offentlig sektor fortlöper, pågår utvecklingen i vardagen hela tiden. Det märks tydligt på vår sajt Dela Digitalt. Här delas verksamhetsutveckling i stort och smått – från tips på appar, till guider för digitalisering av hela kommuner.
  Läs mer
 • 2018-11-27

  Alla mår bra av ett rörligare samhälle


  Enligt en ny GIH-studie har nära hälften av Sveriges arbetande befolkning hälsofarligt dålig kondition. Det bekräftar en utveckling som pågått länge, där vi rör oss mindre i vardagen. Det behövs ett samordnat arbete för fysisk aktivitet på nationell, regional och lokal nivå.
  Läs mer
 • 2018-11-20

  Välfärden ingen tillfällig utgift


  Det osäkra politiska läget med övergångsregering och övergångsbudget får direkta konsekvenser för budgetplaneringen i kommuner, landsting och regioner. Det sätter dessutom fokus på frågor om välfärdens finansiering och vikten av klara förutsättningar för en långsiktig planering.
  Läs mer
 • 2018-11-13

  En trygg, modern och säker vård


  Rätt använda kan digitala lösningar ge radikalt nya möjligheter att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård. Men utvecklingen får aldrig gå ut över kvalitet och patientsäkerhet.
  Läs mer
 • 2018-11-06

  För ett mer inkluderande arbetsliv


  Bättre stöd för att skapa förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning på arbetsplatsen. Det är en av många nycklar för att skapa en arbetsmarknad som tar till vara på allas kompetens.
  Läs mer
 • 2018-10-30

  Upphandling för en hållbar välfärd


  Upphandlingarna är ett av de viktigaste verktygen som kommuner, landsting och regioner har i sitt arbete för en utvecklad och hållbar välfärd. Därför vässar SKL nu sitt stöd och sprider exempel där våra medlemmar kan lära av varandra.
  Läs mer
 • 2018-10-23

  Budget och brexit i Bryssel


  Just nu pågår arbetet med att ta fram budgeten som sätter ramarna för alla EU:s politikområden för 2021-2027. SKL bedriver ett aktivt påverkansarbete i Stockholm och Bryssel under förhandlingarna.
  Läs mer
 • 2018-10-16

  Samverkan i fokus efter en extrem sommar


  Efter sommarens stora bränder, torka och ovanligt långvariga värme, som ställde kommuner, landsting och regioner inför stora utmaningar är det nu viktigt att se på vad som fungerade väl och vad som kan bli bättre. Det arbetet pågår lokalt, regionalt och nationellt.
  Läs mer
 • 2018-10-09

  Nya arbetssätt höjer kvaliteten i välfärden


  Det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många välfärdsområden. För att utvecklingen ska ske på bästa sätt behövs en samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare.
  Läs mer
 • 2018-10-02

  Fakta och kunskap utvecklar skolan


  Fler elever lämnar nian med gymnasiebehörighet. Det är glädjande att se att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt visar statistiken på fortsatt stora skillnader mellan elever, till exempel kopplade till föräldrarnas utbildning. En påminnelse om att arbetet för en likvärdig skola alltid måste vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-09-25

  Målet är en bostad för alla men vägen dit är lång


  Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för ett bra liv. Därför är det så viktigt att det finns en bostadspolitik som ökar möjligheterna för fler att komma in på bostadsmarknaden.
  Läs mer
 • 2018-09-18

  Vårt uppdrag bygger på förtroende


  Idag arbetar 1,2 miljoner av Sveriges befolkning inom välfärden. Varje dag bidrar de till att vår vardag fungerar. Jag tycker att det talas alldeles för lite om allt det positiva som välfärdens verksamheter bidrar till. Som trygga barn, nöjda elever och friskare äldre.
  Läs mer
 • 2018-09-11

  Trots val är det vardag i välfärden


  Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert som på riksplanet. Det kan därför ta tid innan det blir klart. Hur SKL:s styrelse kommer att se ut avgörs slutligen på vår valkongress i mars.
  Läs mer
 • 2018-09-04

  Valet är grunden i vår demokrati


  Fem dagar kvar till valdagen och överallt pratas det politik. Det är engagemang och entusiasm. Men det är också hårda ord och oro. Många har redan förtidsröstat – om trenden håller i sig kommer det att vara fyra av tio väljare. Samtidigt är det många som bestämmer sig i sista stund.
  Läs mer
 • 2018-08-29

  En viktig ny myndighet


  Den 1 september startar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Myndigheten är efterlängtad och matchar på ett bra sätt SKL:s kraftsamling i digitaliseringsfrågorna. Tillsammans kommer DIGG och SKL bidra till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Och jag tror att det är precis vad offentlig sektor behöver.
  Läs mer
 • 2018-08-21

  Så blir sommarens erfarenheter viktiga lärdomar


  I kommun efter kommun inleds det nya läsåret, och med det är vardagen för många ett faktum. På SKL sätter vi igång arbetet med att summera en annorlunda sommar.
  Läs mer
 • 2018-07-05

  Tillit en viktigt grund för välfärden


  Årets Almedalsvecka är i full gång. SKL deltar i över 200 öppna seminarier och diskussioner. Därutöver knyter våra förtroendevalda och tjänstepersoner många gamla och nya kontakter. Det är verkligen en arena för dialog och möten.
  Läs mer
 • 2018-06-26

  Hundra nyanser av sjukvård


  De medicinska resultaten blir allt bättre. Samtidigt finns utmaningar med minskat förtroende för vården och på många håll en ansträngd situation på grund av rekryteringssvårigheter. Det finns mycket att diskutera runt sjukvården – och det gör vi så gärna – inte minst i Almedalen.
  Läs mer
 • 2018-06-19

  Demokratin – vårt uppdrag varje dag


  Vi har ett högt valdeltagande i Sverige. Det tyder på en stark tilltro till demokratin och till vårt valsystem. Men för att det ska förbli så behövs ett ständigt pågående arbete för engagemang och delaktighet, och en medvetenhet om risken för aktörer som är ute efter att störa systemet.
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Det går att minska studieavbrotten


  Det är examenstider och när vi möts av studenternas glädje känns framtiden ljus. Samtidigt är det viktigt att lyfta problemet med att långt ifrån alla ungdomar fullföljer sin utbildning och går miste om viktiga kunskaper på sin väg ut i livet.
  Läs mer
 • 2018-06-05

  Rätt kompetens på rätt plats


  Kompetensförsörjningen i välfärden är en hjärtefråga för SKL. Så är det för att det är den största utmaningen för kommuner, landsting och regioner. Liksom för industri, handel och alla andra arbetsmarknadssektorer det kommande decenniet.
  Läs mer
 • 2018-05-30

  Innovation kräver mod att misslyckas


  Välfärden behöver nya lösningar för att möta framtidens behov. Det är vi alla överens om. Men vad är det vi behöver göra? Ett av svaren är innovation. Men det svåra är hur vi tar tillvara på all den innovationskraft som finns i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Äldre i arbete viktigt för välfärden


  Såhär i maj ett valår kan det vara svårt att få plats i debatten. Men genom vår ekonomirapport, som kom i förra veckan, nådde budskapet ändå ut om vikten att ställa om arbetssätten för att minska rekryteringsbehoven framöver, utan att tumma på välfärdens kvalitet.
  Läs mer
 • 2018-05-15

  Med barnens bästa i fokus


  Aldrig förr har så många barn gått i förskolan. Och antalet kommer att öka. Därför behöver alla vi som ansvarar för förskolans utveckling göra ännu mer för att få fler att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare, och att de som redan arbetar i förskolan ska trivas och utvecklas.
  Läs mer
 • 2018-05-08

  Kultur för hela landet


  Idag inleds nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Ett möte som SKL anordnar tillsammans med Region Skåne, Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond för att utbyta erfarenheter och samtala om hur vi kan stärka kultursamarbetet mellan våra länder.
  Läs mer
 • 2018-04-24

  Sveriges viktigaste chefsjobb


  Att vara chef i välfärden är ett spännande och utvecklande jobb. Det vet vi som arbetar där, och det behöver vi bli ännu bättre på att visa upp.
  Läs mer
 • 2018-04-17

  Omsorg om äldre i ständig utveckling


  Äldres möjligheter att leva ett långt och gott liv har aldrig varit större. Och vården och omsorgen om äldre har aldrig varit bättre. Men vi vet också att en åldrande befolkning ställer höga krav på välfärden – och för att möta dessa behöver vi arbeta på nya sätt.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Prioriteringar görs bäst lokalt


  Vi i kommuner, landsting och regioner har stora uppgifter framför oss som påverkas av hur staten driver sin ekonomiska politik. För SKL är det särskilt viktigt hur regeringen väljer att se på framtiden för statsbidragen i kommande vårproposition.
  Läs mer
 • 2018-04-03

  Det öppna samhället vårt gemensamma ansvar


  Läs merHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot