RSS VD:s krönika

 • 2017-10-17

  Kommunutredning öppnar upp för fler samarbeten


  Utredarna har lyssnat på medlemmarnas önskemål och lägger nu fram förslag som ska göra det lättare för kommuner, landsting och regioner att samverka. Det är väldigt glädjande.
  Läs mer
 • 2017-10-10

  Digital delaktighet är en demokratifråga


  Jag skrev nyligen i en krönika om glappet mellan medborgarnas förväntningar på digitala tjänster och offentlig sektors förmåga att leva upp till dessa. Den här veckan vill jag lyfta ett annat glapp – det som icke-nätanvändare riskerar att hamna i.
  Läs mer
 • 2017-10-03

  Vi tolererar aldrig hot och våld


  Att människor som arbetar med att vårda och hjälpa utsätts för hot och våld är alltid oacceptabelt. Ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete är den bästa vägen till en trygg vardag för medarbetarna i vår sektor.
  Läs mer
 • 2017-09-26

  Viktigt besked för digitaliseringsarbetet


  Nästa år får Sverige en myndighet för digitalisering. Något SKL länge efterfrågat. Beskedet ger bättre förutsättningar att växla upp digitaliseringsarbetet.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  En stopplag med allvarliga följder


  Arbetet för rent och bra vatten är viktigt i alla kommuner. Från SKL:s sida arbetar vi för att även staten ska öka sina insatser. Men nu finns ett lagförslag som istället riskerar att stoppa angelägen samhällsutveckling.
  Läs mer
 • 2017-09-12

  Samråd för tydligare ansvar i skolan


  En bra skola är avgörande för varje individs möjligheter att utvecklas och för vårt samhälles välstånd. Idag står skolan inför extra stora utmaningar
  Läs mer
 • 2017-09-05

  Riv hinder för samverkan


  Inom kort lämnar kommunutredningen sitt förslag. Från SKL:s och våra medlemmars sida hoppas vi på ett förslag som täcker det ökade behovet av att enkelt kunna samverka över kommungränser.
  Läs mer
 • 2017-08-29

  Fortsatt högt tryck i integrationsarbetet


  Trots att antalet flyktingar som kommer till Sverige inte är lika stort som de senaste åren går arbetet med integration och insatser på högvarv. Det är också tid att göra förändringar för att förbereda oss för ett bättre mottagande i framtiden.
  Läs mer
 • 2017-08-22

  Nu vässar vi välfärden inför framtiden


  För kommuner, landsting och regioner väntar stora och växande utmaningar. SKL samlar därför ledande politiker och tjänstemän till fyra regionala konferenser på temat. För att klara välfärdsuppdraget framöver är det dags att agera nu.
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Hetast i Almedalen


  Sveriges största fysiska nätverkande äger just nu rum i Visby. Almedalsveckan samlar omkring 40 000 deltagare till samtal om många mycket viktiga samhällsfrågor. Vi, som har representerat SKL under Almedalsveckan, har deltagit i omkring 200 arrangemang, utöver våra tre egna seminarier och många andra möten.
  Läs mer
 • 2017-06-27

  Lägre hyror för bra boenden


  När SKL drog igång upphandlingen av bostadshus häromåret var målet att kommuner enkelt skulle kunna beställa bra och fina bostäder – till lägre kostnader än vanligt. Nu får vi konkreta exempel på att byggandet blir billigare och hyrorna lägre. Det är väldigt roligt.
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Glädjande att Sveriges kommuner vill jobba smartare


  I stort sett varje dag får vi här på SKL besked från kommuner som tagit beslut om att gå in som delägare i Inera AB. Nu har mer än var fjärde kommun tagit sina beslut och ökat sina möjligheter att jobba smartare med hjälp av digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-06-13

  Ta hot på allvar och värna demokratin


  Sverige har över 40 000 förtroendevalda som lägger tid och engagemang på att utveckla vårt samhälle. Var och en är en viktig del av den demokrati som vi vill värna, därför behöver vi nu en lagstiftning som medför kännbara straff för hot och våld mot förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-05-30

  Bra vård ska bli ännu bättre


  Svensk sjukvård står sig väl i internationella jämförelser. Den brittiska medicintidskriften The Lancet har rankat svensk sjukvård som världens fjärde bästa när det handlar om tillgång till och kvalitet i sjukvård. Jämfört med andra rika länder har Sverige goda resultat när det gäller sådant som låg spädbarnsdödlighet och hur många patienter som överlever cancer eller hjärtinfarkt.

  Läs mer
 • 2017-05-23

  Bristen på vatten kan bli akut


  Inte på drygt 40 år har nivåerna i Sveriges grundvatten, som kommunerna använder för att förse samhället med kranvatten, varit så låga som i dag. Bristen på vatten omfattar nästan hela landet och riskerar att bli akut på flera håll i sommar.
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Vi behöver tillsammans vässa välfärden


  I måndags tog jag över det spännande uppdraget som vd för SKL. Jag vill, tillsammans med ledning och alla kompetenta medarbetare, stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med att utveckla välfärdsuppdragen på ett så bra sätt som möjligt. Det svenska välfärdssystemet är vida känt och många andra länder sneglar på hur vi har lyckats. Generellt sett fungerar skolan, vården och omsorgen bra samtidigt som det finns områden att utveckla och en strävan att alltid göra ännu bättre. Jag vill att vi med gemensamma krafter och innovativa lösningar möter de stora utmaningar som finns framför oss.
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Långsiktiga avtal bra för våra medlemmar


  SKL och Pacta har under våren träffat flera stora avtal som alla gäller fram till 2020. Långa avtalsperioder ger centrala parter tid att nå resultat i arbetsgrupper och utvecklingsarbeten. Samtidigt ges arbetsgivarna på lokal nivå möjlighet att planera sina verksamheter på lång sikt. Tre år ger också våra medlemmar nödvändig tid när det gäller att fortsätta arbetet med att utveckla den lokala lönebildningen.
  Läs mer
 • 2017-05-02

  Plocka russinen ur Skolkommissionens kaka


  Nyligen kom Skolkommissionen med sina slutförslag. Tyvärr kom mycket av debatten att handla om bara ett av förslagen: att lottning ska ersätta kötid som möjlig urvalsgrund till friskolor.
  Läs mer
 • 2017-04-25

  Digitalt lönar sig


  Nu har de första kommunerna tagit beslut om att gå in som delägare i Inera AB! Bara en månad efter att erbjudandet skickades ut till kommunerna att bli delägare i Inera AB, har nu Ydre och Degerfors kommuner tagit beslut, och flera kommuner aviserat att de kommer att tacka ja till erbjudandet. Och vi säger förstås: varmt välkomna!
  Läs mer
 • 2017-04-18

  Riktade statsbidrag skapar osäkerhet


  Under tisdagens förmiddag presenterade regeringen ändringar av budgeten för 2017. Satsningarna riktar främst in sig på barn och unga, inte minst de som har behov av extra stöd och hjälp. Intentionerna är goda och SKL välkomnar ekonomiska tillskott till kommuner, landsting och regioner. Det är dock något som skaver. Det finns viktiga frågor som lämnas svarslösa. Var finns långsiktigheten och den hållbara planeringen? Vad kan kommuner, landsting och regioner göra med pengar som tillförs ett år för att sedan försvinna?
  Läs mer
 • 2017-04-12

  Ansvarsfulla insatser hyllas


  Även om det gått några dagar sedan det fruktansvärda dådet i centrala Stockholm, är det fortfarande mycket känslosamt.
  Läs mer
 • 2017-04-05

  Skolan behöver mer samarbete


  Om drygt två veckor kommer Skolkommissionen med sina förslag. I debatten inför detta framställs ibland ökad statlig styrning som en enkel lösning. Det här uppmärksammade SKL i en debattartikel i förra veckan.
  Läs mer
 • 2017-03-28

  Statens ansvar för flexibla utbildningsvägar


  Vad jobbar dagens gymnasie- och högskoleelever med om två decennier? Svaret är att ingen riktigt vet. Men så kallade ”Millennials”, generationen födda mellan 1980 och 2000, förväntas år 2025 utgöra 75 procent av arbetskraften. De är uppväxta i en digital och ständigt föränderlig värld och med förväntningar på en utbildning och arbetsmarknad som är tidsenlig, flexibel och innovativ.
  Läs mer
 • 2017-03-21

  Byggandet måste ske även utanför storstäderna


  Företrädare för kommuner utanför de största tillväxtregionerna påtalar ofta att de har svårt att locka till sig företag som vill bygga bostäder, trots att behovet av nya bostäder är stort. Veckan som gick presenterade SKL fakta som bekräftar den bilden.
  Läs mer
 • 2017-03-14

  Ny agenda lyfter konkreta åtgärder för integration och etablering


  Trots minskade flyktingströmmar står kommuner, landsting och regioner fortfarande inför en av de tuffaste utmaningarna på många år. Nu har arbetet börjat med att skapa jobb, utbildning och bostad till dem som fått uppehållstillstånd. I Agenda för integration och etablering av nyanlända listar SKL 65 konkreta åtgärder för att lyckas bättre med integration och etablering.
  Läs mer
 • 2017-03-07

  Fler heltidsarbetande kvinnor ger ökad jämställdhet


  Jag är stolt över det målmedvetna jämställdhetsarbete som pågår i kommuner, landsting och regioner. Här är det på flera sätt mer jämställt än på resten av arbetsmarknaden. Majoriteten av cheferna är kvinnor och löneskillnaderna är relativt små. I landstingen ligger skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på 4 procent och i kommunerna på 0,4 procent. Det innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.
  Läs mer
 • 2017-03-02

  Ett viktigt förvärv


  Nu går vi in i mars, en månad som tydligt brukar visa hur vädermässigt olika vi har det i Sverige – vårblommorna har redan kommit upp i söder, medan vintern håller i sig i norr.
  Läs mer
 • 2017-02-21

  Låt våra städer utvecklas


  Återigen har vi fått ett exempel på hur statens hantering av riksintressen gör det svårt för kommuner att få fram bostäder och att utveckla sina städer. Nu i Stockholm.
  Läs mer
 • 2017-02-14

  Omöjligt att backa från ett påskrivet avtal


  SKL och Pacta har stämt Brandmännens riksförbund (BRF) till Arbetsdomstolen. Att gå till domstol är aldrig ett enkelt beslut. Men när en av våra motparter bryter mot de regler som finns för kollektivavtal på svensk arbetsmarknad måste vi reagera. För verksamhetens bästa, för våra medlemmars bästa och för att upprätthålla den svenska modellen.
  Läs mer
 • 2017-02-07

  Rekommendationer ska hjälpa nattlig omsorg 


  Nattbemanning på äldreboenden har varit på agendan den senaste veckan. Nyheten om IVO:s sanktioner gentemot sex vårdgivare har fått eko i nyhetsrapporteringen och upprört många.
  Läs mer
 • 2017-02-01

  En vård att vara stolt över


  Det har handlat mycket om vården i media den senaste tiden. Och i en färsk opinionsundersökning från Novus har vården seglat upp som den absolut viktigaste frågan för väljarna.
  Läs mer
 • 2017-01-25

  En riktigt god spiral


  Återigen har landstingen och regionerna visat att de kan samarbeta för att nå gemensamma mål.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Ramavtal kan öka bostadsbyggande


  700 000 nya bostäder på tio år. Det är en ordentlig utmaning vi står inför. 240 av 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning har brist på bostäder.
  Läs mer
 • 2017-01-10

  Vi är beredda!


  Även om det var många år sedan jag gick i skolan, känns det ändå som en terminsstart när det nu blir full fart på arbetsplatserna efter helgerna.
  Läs mer
 • 2016-12-20

  Tillbakablick på ett händelserikt år


  Ännu ett intensivt år är till ända. Snart blir det julledigt och förhoppningsvis lite plats för annat än de saker som vanligtvis fyller vår vardag. I den sista krönikan för året vill jag ta tillfället i akt att sammanfatta en del av vad som har hänt under 2016.
  Läs mer
 • 2016-12-13

  En nyanserad bild av vården


  I ett reportage i Agenda i söndags gavs en bild av svensk sjukvård med växande köer och stängda vårdplatser, orsakad av brist på personal, främst sjuksköterskor.
  Läs mer
 • 2016-12-06

  Långsiktigt arbete för bättre skola lönar sig


  Äntligen! Så känner nog många med mig när Sveriges resultat pekar uppåt i PISA- och TIMSS-mätningarna. Mest glad är jag för eleverna förstås. Men också för att kommunerna förhoppningsvis slipper en mängd nya reformförslag och istället kan fortsätta utveckla skolan.
  Läs mer
 • 2016-11-30

  Forska nära verksamheten


  Igår presenterade regeringen sin forskningspolitiska proposition. Vi har väntat länge på den men när vi nu ser resultatet kan vi från SKL och sektorns sida vara ganska nöjda med de förslag som presenterades.
  Läs mer
 • 2016-11-22

  Styr med tillit – minska den statliga styrningen


  Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat. Det är en bild som även delas av staten själv. Under tisdagen presenterade Statskontoret en kartläggning som visar att statens styrning har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna.
  Läs mer
 • 2016-11-16

  Kommunerna tar sitt ansvar för Lärarlönelyftet


  Nu har första rekvisitionen för Lärarlönelyftet kommit in till Skolverket. Tre miljarder kronor ska delas ut årligen med syftet att premiera skicklighet och utveckling i läraryrket. Trots detta har Lärarlönelyftet mött en hel del kritik. Den har i huvudsak gått ut på att inte alla lärare får ta del av satsningen. Då är det viktigt att komma ihåg att det heller aldrig har varit tanken.
  Läs mer
 • 2016-11-09

  Bättre än sitt rykte – men bra kan bli bättre


  Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Vi satsar mycket resurser, använder dem effektivt och har mycket nöjda invånare. Det vill vi berätta.
  Läs mer
 • 2016-11-01

  Regionreform - för en balanserad utveckling av hela Sverige


  Dagens regionala struktur är uråldrig. En regionreform behöver genomföras inom kort. Det är också merparten av regionerna och landstingen överens om.
  Läs mer
 • 2016-10-25

  Bra boende grund för bra integration


  SKL fortsätter enträget att uppvakta staten med förslag som kan underlätta för kommunerna att ordna bostäder för nyanlända. Det handlar om drygt 50 000 personer under 2016 och 2017 som ska anvisas till kommuner som blir skyldiga att ordna bostäder.
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Röster från äldre


  Kommuner och privata utförare får fortsatt gott betyg av äldre som har hemtjänst eller som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens stora brukarundersökning som publicerades tisdagen den 18 oktober.
  Läs mer
 • 2016-10-11

  Mer måste till för minskade transportutsläpp


  En av de viktigaste insatserna för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser och för att hejda den globala uppvärmningen är att öka det klimatsmarta resandet. Här krävs större statliga insatser än i dag.
  Läs mer
 • 2016-10-04

  Migrationsverket fel ute


  Företrädare för Migrationsverket ifrågasatte i förra veckan i DN om kommuner är intresserade av att komma ur dyra avtal för boendeplatser för ensamkommande barn och unga eftersom staten ändå ersätter kostnaderna. Det är grundlösa anklagelser.
  Läs mer
 • 2016-09-27

  Nyansering om lönebidrag – och farväl


  Skolverket bedömer att 600 miljoner kronor i statligt bidrag till höjda lärarlöner kan frysa inne i år. Det har fått såväl ministrar som fackliga företrädare att rikta stark kritik mot kommunerna. Men här har kritikerna haft alldeles för bråttom.
  Läs mer
 • 2016-09-20

  Enklare att bygga bostäder


  Allt fler kommuner har brist på bostäder. Av det skälet har SKL dragit igång en nationell upphandling som ska göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bostäder av hög kvalitet – till lägre kostnader än vanligt.
  Läs mer
 • 2016-09-13

  Vanskligt att lova för mycket


  Kommuner och landsting uppskattar de tio välfärdsmiljarder som regeringen nu ska börja betala ut varje år som ett extra statligt tillskott. Men det är vanskligt att trissa upp förväntningarna om vad pengarna ska räcka till.
  Läs mer
 • 2016-09-06

  Bra vård har också utmaningar


  SKL, landstingen och regionerna lyssnar till kritiken som riktas mot sjukvården, bland annat i helgens rikstäckande manifestationer. Vi arbetar med de utmaningar som finns.
  Läs mer
 • 2016-08-30

  Kommunernas fordran på staten


  Flera medier uppmärksammar nu att Migrationsverket släpar efter med sina ersättningar till kommunerna i asyl- och flyktingmottagandet. Myndigheten är skyldig kommunerna mångmiljardbelopp och den totala skulden blir allt större.
  Läs mer
 • 2016-08-23

  Läge för regeringen att backa


  I fredags enades SKL och fackförbunden i vår sektor om ett åtgärdspaket för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Det innebär att regeringen kan dra tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling från i våras.
  Läs mer
 • 2016-07-07

  700 dagar till byggstart


  SKL är i Almedalen och driver kommunernas, landstingens och regionernas intressen i angelägna välfärdsfrågor. Inte minst är bostäder ett hett ämne – och här har vi i dagarna presenterat en ny studie med slående resultat.
  Läs mer
 • 2016-06-28

  Ovisst efter Brexit


  Med liten majoritet har det brittiska folket röstat för ett utträde ur EU. Europa är i ett bekymmersamt läge med politisk och finansiell oro – som lär hålla i sig en tid framöver.
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Företagsklimatet är avgörande


  Svenskt Näringsliv har i dag presenterat en studie som visar att en av tre företagare drar sig för att kritisera hemkommunen av oro för att det ska påverka deras verksamhet negativt.
  Läs mer
 • 2016-06-14

  Ohälsosamt för jämställdheten


  Vi har nu yttrat oss över regeringens förslag om så kallad Hälsoväxling och konstaterar att det kommer att öka kommuners och landstings kostnader för den långa sjukfrånvaron. Vi avvisar förslaget i dess helhet.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot