RSS VD:s krönika

 • 2018-01-16

  Viktigt att hylla vardagen


  Vardagen är åter i full gång, och välfärdsfrågorna i fullt fokus. Det är också tiden på året då andra branscher prisar insatser som stuckit ut. Något vår sektor också gör men borde bli ännu bättre på.
  Läs mer
 • 2018-01-09

  Krafttag för psykisk hälsa


  Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Alla känner vi nog någon som drabbats. Därför behövs nu kraftfulla insatser för att öka den psykiska hälsan.
  Läs mer
 • 2017-12-19

  Trygg skola grunden för lärande


  En intensiv period går snart över i välbehövligt jullov för skolpersonal och elever. Det har varit en höst av diskussioner om arbetsmiljö, och även i skolans värld har det kommit vittnesmål om sexuella trakasserier. Vi skolledare och huvudmän har ett stort ansvar att arbeta mot detta.
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Ny datalag ställer höga krav


  Om knappt ett halvår träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den innebär ännu högre krav på skydd av personuppgifter. SKL gör nu vad vi kan för att stötta våra medlemmar i förberedelsearbetet.
  Läs mer
 • 2017-12-05

  Tillsammans mot en nära vård


  Arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården är igång. Målet är en vård som ännu bättre möter patienternas och brukarnas behov. Och det är en spännande resa vi har framför oss.
  Läs mer
 • 2017-11-28

  Flexibla insatser för bättre integration


  En grundbult för integration och etablering i samhället är ett arbete. Vi kan inte ha ett samhälle där nyanlända inte tillåts vara delaktiga. För deras och för samhällets skull.
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Svår men viktig debatt om assistans


  En tillfällig lagändring löser inte assistansfrågan. Det behövs ett tydligt system som fungerar för individerna utan att kostnaderna drar iväg.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Medarbetarna nyckeln till kvalitet


  Just nu pågår Kvalitetsmässan i Göteborg. Här diskuteras många aspekter av kvalitet i välfärden. Och den allra viktigaste förutsättningen för en högkvalitativ och hållbar välfärd är förstås medarbetarna.
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Samverkan bortom mediebruset


  För att utveckla och möta de utmaningar som offentlig sektor står inför behöver vi samverka på alla nivåer. Vi strävar alla mot samma mål – en bibehållen god och förbättrad välfärd.
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Bostadsbristen kräver ett nationellt grepp


  En bostad är en grundförutsättning för att en god livsmiljö och ett bra liv för den enskilde. Vi måste gemensamt arbeta för att det ska bli verklighet – för alla kommuninvånare.
  Läs mer
 • 2017-10-24

  Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle


  Berättelserna om sexuella övergrepp i nätuppropet #metoo blir fler för varje minut. Att arbeta mot förlegade normer är ett sätt att möta problemen och skapa ett tryggare samhälle för alla.
  Läs mer
 • 2017-10-17

  Kommunutredning öppnar upp för fler samarbeten


  Utredarna har lyssnat på medlemmarnas önskemål och lägger nu fram förslag som ska göra det lättare för kommuner, landsting och regioner att samverka. Det är väldigt glädjande.
  Läs mer
 • 2017-10-10

  Digital delaktighet är en demokratifråga


  Jag skrev nyligen i en krönika om glappet mellan medborgarnas förväntningar på digitala tjänster och offentlig sektors förmåga att leva upp till dessa. Den här veckan vill jag lyfta ett annat glapp – det som icke-nätanvändare riskerar att hamna i.
  Läs mer
 • 2017-10-03

  Vi tolererar aldrig hot och våld


  Att människor som arbetar med att vårda och hjälpa utsätts för hot och våld är alltid oacceptabelt. Ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete är den bästa vägen till en trygg vardag för medarbetarna i vår sektor.
  Läs mer
 • 2017-09-26

  Viktigt besked för digitaliseringsarbetet


  Nästa år får Sverige en myndighet för digitalisering. Något SKL länge efterfrågat. Beskedet ger bättre förutsättningar att växla upp digitaliseringsarbetet.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  En stopplag med allvarliga följder


  Arbetet för rent och bra vatten är viktigt i alla kommuner. Från SKL:s sida arbetar vi för att även staten ska öka sina insatser. Men nu finns ett lagförslag som istället riskerar att stoppa angelägen samhällsutveckling.
  Läs mer
 • 2017-09-12

  Samråd för tydligare ansvar i skolan


  En bra skola är avgörande för varje individs möjligheter att utvecklas och för vårt samhälles välstånd. Idag står skolan inför extra stora utmaningar
  Läs mer
 • 2017-09-05

  Riv hinder för samverkan


  Inom kort lämnar kommunutredningen sitt förslag. Från SKL:s och våra medlemmars sida hoppas vi på ett förslag som täcker det ökade behovet av att enkelt kunna samverka över kommungränser.
  Läs mer
 • 2017-08-29

  Fortsatt högt tryck i integrationsarbetet


  Trots att antalet flyktingar som kommer till Sverige inte är lika stort som de senaste åren går arbetet med integration och insatser på högvarv. Det är också tid att göra förändringar för att förbereda oss för ett bättre mottagande i framtiden.
  Läs mer
 • 2017-08-22

  Nu vässar vi välfärden inför framtiden


  För kommuner, landsting och regioner väntar stora och växande utmaningar. SKL samlar därför ledande politiker och tjänstemän till fyra regionala konferenser på temat. För att klara välfärdsuppdraget framöver är det dags att agera nu.
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Hetast i Almedalen


  Sveriges största fysiska nätverkande äger just nu rum i Visby. Almedalsveckan samlar omkring 40 000 deltagare till samtal om många mycket viktiga samhällsfrågor. Vi, som har representerat SKL under Almedalsveckan, har deltagit i omkring 200 arrangemang, utöver våra tre egna seminarier och många andra möten.
  Läs mer
 • 2017-06-27

  Lägre hyror för bra boenden


  När SKL drog igång upphandlingen av bostadshus häromåret var målet att kommuner enkelt skulle kunna beställa bra och fina bostäder – till lägre kostnader än vanligt. Nu får vi konkreta exempel på att byggandet blir billigare och hyrorna lägre. Det är väldigt roligt.
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Glädjande att Sveriges kommuner vill jobba smartare


  I stort sett varje dag får vi här på SKL besked från kommuner som tagit beslut om att gå in som delägare i Inera AB. Nu har mer än var fjärde kommun tagit sina beslut och ökat sina möjligheter att jobba smartare med hjälp av digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-06-13

  Ta hot på allvar och värna demokratin


  Sverige har över 40 000 förtroendevalda som lägger tid och engagemang på att utveckla vårt samhälle. Var och en är en viktig del av den demokrati som vi vill värna, därför behöver vi nu en lagstiftning som medför kännbara straff för hot och våld mot förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-05-30

  Bra vård ska bli ännu bättre


  Svensk sjukvård står sig väl i internationella jämförelser. Den brittiska medicintidskriften The Lancet har rankat svensk sjukvård som världens fjärde bästa när det handlar om tillgång till och kvalitet i sjukvård. Jämfört med andra rika länder har Sverige goda resultat när det gäller sådant som låg spädbarnsdödlighet och hur många patienter som överlever cancer eller hjärtinfarkt.

  Läs mer
 • 2017-05-23

  Bristen på vatten kan bli akut


  Inte på drygt 40 år har nivåerna i Sveriges grundvatten, som kommunerna använder för att förse samhället med kranvatten, varit så låga som i dag. Bristen på vatten omfattar nästan hela landet och riskerar att bli akut på flera håll i sommar.
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Vi behöver tillsammans vässa välfärden


  I måndags tog jag över det spännande uppdraget som vd för SKL. Jag vill, tillsammans med ledning och alla kompetenta medarbetare, stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med att utveckla välfärdsuppdragen på ett så bra sätt som möjligt. Det svenska välfärdssystemet är vida känt och många andra länder sneglar på hur vi har lyckats. Generellt sett fungerar skolan, vården och omsorgen bra samtidigt som det finns områden att utveckla och en strävan att alltid göra ännu bättre. Jag vill att vi med gemensamma krafter och innovativa lösningar möter de stora utmaningar som finns framför oss.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot