RSS VD:s krönika

 • 2019-03-20

  SKL i medlemmarnas tjänst


  Så har då 451 ombud utsett ny styrelse och nya delegater i beredningar och delegationer. Eller nygamla i många fall! Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er.
  Läs mer
 • 2019-03-12

  Kraft och framsteg när regionerna samarbetar


  Efter två års gemensamt arbete med att minska beroendet av inhyrd personal i vården har de kraftiga kostnadsökningarna äntligen planat ut.
  Läs mer
 • 2019-03-05

  Krafttag mot bostadsbristen


  SKL fortsätter att utveckla sitt stöd till kommunerna i arbetet med att se till att alla invånare, oavsett ekonomisk situation, har ett bra boende. Vi hoppas att din kommun vill vara med och bidra.
  Läs mer
 • 2019-02-26

  En ohållbar situation


  Det har nu gått två månader av 2019 och fortfarande väntar regioner och kommuner på flera miljarder kronor i tidigare utlovade satsningar. En ohållbar situation.
  Läs mer
 • 2019-02-19

  Hot aldrig den enskildes problem


  Dödshot via sociala kanaler. En död fågel på en ytterdörr med budskapet ”åk hem”. Förföljare. Hoten mot våra förtroendevalda kommer i många former. SKL utbildar och stöttar. Den utsatta ska aldrig behöva stå ensam.
  Läs mer
 • 2019-02-12

  Vår viktigaste samhällsfråga


  I en färsk enkät från Vårdförbundet med 1300 svarande vårdchefer framgår att den absolut största utmaningen är kompetensförsörjningen. Jag kan bara instämma. Att klara kompetensförsörjningen i välfärden är kanske Sveriges enskilt viktigaste samhällsfråga de kommande åren.
  Läs mer
 • 2019-02-05

  Lyssna på kommunerna


  Det är mycket på gång nu på arbetsmarknadsområdet, med utredningar och förändring av Arbetsförmedlingen. Det behövs en långsiktig plan och regeringen behöver lyssna på kommunernas erfarenheter.
  Läs mer
 • 2019-01-29

  Mot ett hållbart samhälle


  På område efter område sätts ambitiösa politiska mål i kommuner och regioner för att bidra till en hållbar värld. Många ligger i framkant i klimatarbetet. Och det behövs. Det förändrande klimatet och konsekvenserna av det är en av våra största samhällsutmaningar.
  Läs mer
 • 2019-01-22

  Ingen mer tid att förlora


  Sverige har en regering på plats. Oavsett var man står politiskt så tror jag många känner en lättnad. Och det borde betyda att vi snart får klarhet runt förutsättningar och överenskommelser i kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-01-15

  Med transparens ökar tilliten


  SKL har publicerat öppna jämförelser sedan 2006. Vi har nu analyserat och skruvat för att jämförelserna på ett ännu bättre sätt ska bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. Det handlar främst om att lära av varandra och om transparens gentemot medborgarna.
  Läs mer
 • 2019-01-08

  Så möter vi välfärdens utmaningar


  Ett nytt år ligger framför oss. Det börjar i ett fortsatt osäkert politiskt läge nationellt. Det är oerhört viktigt för kommuner och regioner att vi så snart som möjligt får en regering på plats för att förutsättningarna ska klarna och för att vi tillsammans ska utveckla en samsyn om vilka utmaningar vi ser och hur vi ska möta dem.
  Läs mer
 • 2018-12-18

  Viktigast i välfärden


  Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Det är de som får vård, skola och omsorg att fungera. För mig har de Sveriges viktigaste jobb. Och vi som arbetsgivare har en skyldighet att ge dem de bästa förutsättningarna att utföra det.
  Läs mer
 • 2018-12-11

  En investering för framtiden


  Öppen förskola har unika möjligheter att fånga upp och möta behoven hos utrikes födda kvinnor. Många får hjälp att bryta sin isolering genom språkstöd och andra insatser. Idag har över hundra kommuner en sådan verksamhet. Och det lär blir fler. Det är en investering alla tjänar på.
  Läs mer
 • 2018-12-04

  Delad erfarenhet främjar välfärden


  Samtidigt som det stora arbetet med att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av offentlig sektor fortlöper, pågår utvecklingen i vardagen hela tiden. Det märks tydligt på vår sajt Dela Digitalt. Här delas verksamhetsutveckling i stort och smått – från tips på appar, till guider för digitalisering av hela kommuner.
  Läs mer
 • 2018-11-27

  Alla mår bra av ett rörligare samhälle


  Enligt en ny GIH-studie har nära hälften av Sveriges arbetande befolkning hälsofarligt dålig kondition. Det bekräftar en utveckling som pågått länge, där vi rör oss mindre i vardagen. Det behövs ett samordnat arbete för fysisk aktivitet på nationell, regional och lokal nivå.
  Läs mer
 • 2018-11-20

  Välfärden ingen tillfällig utgift


  Det osäkra politiska läget med övergångsregering och övergångsbudget får direkta konsekvenser för budgetplaneringen i kommuner, landsting och regioner. Det sätter dessutom fokus på frågor om välfärdens finansiering och vikten av klara förutsättningar för en långsiktig planering.
  Läs mer
 • 2018-11-13

  En trygg, modern och säker vård


  Rätt använda kan digitala lösningar ge radikalt nya möjligheter att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård. Men utvecklingen får aldrig gå ut över kvalitet och patientsäkerhet.
  Läs mer
 • 2018-11-06

  För ett mer inkluderande arbetsliv


  Bättre stöd för att skapa förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning på arbetsplatsen. Det är en av många nycklar för att skapa en arbetsmarknad som tar till vara på allas kompetens.
  Läs mer
 • 2018-10-30

  Upphandling för en hållbar välfärd


  Upphandlingarna är ett av de viktigaste verktygen som kommuner, landsting och regioner har i sitt arbete för en utvecklad och hållbar välfärd. Därför vässar SKL nu sitt stöd och sprider exempel där våra medlemmar kan lära av varandra.
  Läs mer
 • 2018-10-23

  Budget och brexit i Bryssel


  Just nu pågår arbetet med att ta fram budgeten som sätter ramarna för alla EU:s politikområden för 2021-2027. SKL bedriver ett aktivt påverkansarbete i Stockholm och Bryssel under förhandlingarna.
  Läs mer
 • 2018-10-16

  Samverkan i fokus efter en extrem sommar


  Efter sommarens stora bränder, torka och ovanligt långvariga värme, som ställde kommuner, landsting och regioner inför stora utmaningar är det nu viktigt att se på vad som fungerade väl och vad som kan bli bättre. Det arbetet pågår lokalt, regionalt och nationellt.
  Läs mer
 • 2018-10-09

  Nya arbetssätt höjer kvaliteten i välfärden


  Det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många välfärdsområden. För att utvecklingen ska ske på bästa sätt behövs en samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare.
  Läs mer
 • 2018-10-02

  Fakta och kunskap utvecklar skolan


  Fler elever lämnar nian med gymnasiebehörighet. Det är glädjande att se att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt visar statistiken på fortsatt stora skillnader mellan elever, till exempel kopplade till föräldrarnas utbildning. En påminnelse om att arbetet för en likvärdig skola alltid måste vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-09-25

  Målet är en bostad för alla men vägen dit är lång


  Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för ett bra liv. Därför är det så viktigt att det finns en bostadspolitik som ökar möjligheterna för fler att komma in på bostadsmarknaden.
  Läs mer
 • 2018-09-18

  Vårt uppdrag bygger på förtroende


  Idag arbetar 1,2 miljoner av Sveriges befolkning inom välfärden. Varje dag bidrar de till att vår vardag fungerar. Jag tycker att det talas alldeles för lite om allt det positiva som välfärdens verksamheter bidrar till. Som trygga barn, nöjda elever och friskare äldre.
  Läs mer
 • 2018-09-11

  Trots val är det vardag i välfärden


  Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert som på riksplanet. Det kan därför ta tid innan det blir klart. Hur SKL:s styrelse kommer att se ut avgörs slutligen på vår valkongress i mars.
  Läs mer
 • 2018-09-04

  Valet är grunden i vår demokrati


  Fem dagar kvar till valdagen och överallt pratas det politik. Det är engagemang och entusiasm. Men det är också hårda ord och oro. Många har redan förtidsröstat – om trenden håller i sig kommer det att vara fyra av tio väljare. Samtidigt är det många som bestämmer sig i sista stund.
  Läs mer
 • 2018-08-29

  En viktig ny myndighet


  Den 1 september startar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Myndigheten är efterlängtad och matchar på ett bra sätt SKL:s kraftsamling i digitaliseringsfrågorna. Tillsammans kommer DIGG och SKL bidra till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Och jag tror att det är precis vad offentlig sektor behöver.
  Läs mer
 • 2018-08-21

  Så blir sommarens erfarenheter viktiga lärdomar


  I kommun efter kommun inleds det nya läsåret, och med det är vardagen för många ett faktum. På SKL sätter vi igång arbetet med att summera en annorlunda sommar.
  Läs merHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot