RSS VD:s krönika

 • 2018-10-09

  Nya arbetssätt höjer kvaliteten i välfärden


  Det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många välfärdsområden. För att utvecklingen ska ske på bästa sätt behövs en samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare.
  Läs mer
 • 2018-10-02

  Fakta och kunskap utvecklar skolan


  Fler elever lämnar nian med gymnasiebehörighet. Det är glädjande att se att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt visar statistiken på fortsatt stora skillnader mellan elever, till exempel kopplade till föräldrarnas utbildning. En påminnelse om att arbetet för en likvärdig skola alltid måste vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-09-25

  Målet är en bostad för alla men vägen dit är lång


  Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för ett bra liv. Därför är det så viktigt att det finns en bostadspolitik som ökar möjligheterna för fler att komma in på bostadsmarknaden.
  Läs mer
 • 2018-09-18

  Vårt uppdrag bygger på förtroende


  Idag arbetar 1,2 miljoner av Sveriges befolkning inom välfärden. Varje dag bidrar de till att vår vardag fungerar. Jag tycker att det talas alldeles för lite om allt det positiva som välfärdens verksamheter bidrar till. Som trygga barn, nöjda elever och friskare äldre.
  Läs mer
 • 2018-09-11

  Trots val är det vardag i välfärden


  Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert som på riksplanet. Det kan därför ta tid innan det blir klart. Hur SKL:s styrelse kommer att se ut avgörs slutligen på vår valkongress i mars.
  Läs mer
 • 2018-09-04

  Valet är grunden i vår demokrati


  Fem dagar kvar till valdagen och överallt pratas det politik. Det är engagemang och entusiasm. Men det är också hårda ord och oro. Många har redan förtidsröstat – om trenden håller i sig kommer det att vara fyra av tio väljare. Samtidigt är det många som bestämmer sig i sista stund.
  Läs mer
 • 2018-08-29

  En viktig ny myndighet


  Den 1 september startar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Myndigheten är efterlängtad och matchar på ett bra sätt SKL:s kraftsamling i digitaliseringsfrågorna. Tillsammans kommer DIGG och SKL bidra till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Och jag tror att det är precis vad offentlig sektor behöver.
  Läs mer
 • 2018-08-21

  Så blir sommarens erfarenheter viktiga lärdomar


  I kommun efter kommun inleds det nya läsåret, och med det är vardagen för många ett faktum. På SKL sätter vi igång arbetet med att summera en annorlunda sommar.
  Läs mer
 • 2018-07-05

  Tillit en viktigt grund för välfärden


  Årets Almedalsvecka är i full gång. SKL deltar i över 200 öppna seminarier och diskussioner. Därutöver knyter våra förtroendevalda och tjänstepersoner många gamla och nya kontakter. Det är verkligen en arena för dialog och möten.
  Läs mer
 • 2018-06-26

  Hundra nyanser av sjukvård


  De medicinska resultaten blir allt bättre. Samtidigt finns utmaningar med minskat förtroende för vården och på många håll en ansträngd situation på grund av rekryteringssvårigheter. Det finns mycket att diskutera runt sjukvården – och det gör vi så gärna – inte minst i Almedalen.
  Läs mer
 • 2018-06-19

  Demokratin – vårt uppdrag varje dag


  Vi har ett högt valdeltagande i Sverige. Det tyder på en stark tilltro till demokratin och till vårt valsystem. Men för att det ska förbli så behövs ett ständigt pågående arbete för engagemang och delaktighet, och en medvetenhet om risken för aktörer som är ute efter att störa systemet.
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Det går att minska studieavbrotten


  Det är examenstider och när vi möts av studenternas glädje känns framtiden ljus. Samtidigt är det viktigt att lyfta problemet med att långt ifrån alla ungdomar fullföljer sin utbildning och går miste om viktiga kunskaper på sin väg ut i livet.
  Läs mer
 • 2018-06-05

  Rätt kompetens på rätt plats


  Kompetensförsörjningen i välfärden är en hjärtefråga för SKL. Så är det för att det är den största utmaningen för kommuner, landsting och regioner. Liksom för industri, handel och alla andra arbetsmarknadssektorer det kommande decenniet.
  Läs mer
 • 2018-05-30

  Innovation kräver mod att misslyckas


  Välfärden behöver nya lösningar för att möta framtidens behov. Det är vi alla överens om. Men vad är det vi behöver göra? Ett av svaren är innovation. Men det svåra är hur vi tar tillvara på all den innovationskraft som finns i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Äldre i arbete viktigt för välfärden


  Såhär i maj ett valår kan det vara svårt att få plats i debatten. Men genom vår ekonomirapport, som kom i förra veckan, nådde budskapet ändå ut om vikten att ställa om arbetssätten för att minska rekryteringsbehoven framöver, utan att tumma på välfärdens kvalitet.
  Läs mer
 • 2018-05-15

  Med barnens bästa i fokus


  Aldrig förr har så många barn gått i förskolan. Och antalet kommer att öka. Därför behöver alla vi som ansvarar för förskolans utveckling göra ännu mer för att få fler att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare, och att de som redan arbetar i förskolan ska trivas och utvecklas.
  Läs mer
 • 2018-05-08

  Kultur för hela landet


  Idag inleds nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Ett möte som SKL anordnar tillsammans med Region Skåne, Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond för att utbyta erfarenheter och samtala om hur vi kan stärka kultursamarbetet mellan våra länder.
  Läs mer
 • 2018-04-24

  Sveriges viktigaste chefsjobb


  Att vara chef i välfärden är ett spännande och utvecklande jobb. Det vet vi som arbetar där, och det behöver vi bli ännu bättre på att visa upp.
  Läs mer
 • 2018-04-17

  Omsorg om äldre i ständig utveckling


  Äldres möjligheter att leva ett långt och gott liv har aldrig varit större. Och vården och omsorgen om äldre har aldrig varit bättre. Men vi vet också att en åldrande befolkning ställer höga krav på välfärden – och för att möta dessa behöver vi arbeta på nya sätt.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Prioriteringar görs bäst lokalt


  Vi i kommuner, landsting och regioner har stora uppgifter framför oss som påverkas av hur staten driver sin ekonomiska politik. För SKL är det särskilt viktigt hur regeringen väljer att se på framtiden för statsbidragen i kommande vårproposition.
  Läs mer
 • 2018-04-03

  Det öppna samhället vårt gemensamma ansvar


  Läs mer
 • 2018-03-27

  Delaktighet skapar trygghet


  Nu görs stora satsningar på vården före, under och efter en graviditet. Det görs bland annat för att möta önskemålen från patienter och personal om en vårdkedja som hänger ihop bättre.
  Läs mer
 • 2018-03-20

  Digitalisering utvecklar vården


  Den digitala utvecklingen i samhället går allt snabbare. Men inom hälso- och sjukvården har det funnits hinder som hämmat utvecklingen. Nu ser vi en kraftsamling på alla nivåer för att möta välfärdens utmaningar och invånarnas förväntningar på modern hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2018-03-13

  Krävs kunskap och dialog för att motverka hot och hat


  Det är oacceptabelt att så många förtroendevalda upplever hot och hat i sina uppdrag. När politiker riskerar att avstå från att ta ställning i frågor av rädsla för trakasserier har det gått alldeles för långt.
  Läs mer
 • 2018-03-06

  Gemensamt arbete mot ohälsa


  Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att fler ska få ett aktivt och självständigt liv. Målen är tydliga och konkreta - det handlar om allt från färre barn med hål i tänderna till färre äldre som skadas i fall.
  Läs mer
 • 2018-02-27

  Dags för konkreta förändringar


  Den demografiska utvecklingen, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler, betyder stora utmaningar för vår sektor. Därför är det hög tid att vi tillsammans utmanar traditionella arbetssätt.
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Hårt tryck på sjukvården


  Det är stor press på sjukvården på många håll med ökande väntetider till följd. Det är förstås inte bra. Men det är också viktigt att säga att de allra flesta patienter är nöjda med den vård de får.
  Läs mer
 • 2018-02-13

  Låt oss prata om annat än mobiler


  Skolan engagerar. Så ska det vara. Ibland är fokus på de stora frågorna, som styrning eller inriktning på undervisningen. Och ibland handlar det om mer specifika frågor, som nu om mobiltelefoner.
  Läs mer
 • 2018-02-06

  Vi måste stå upp för det regionala samarbetet


  I en tid där nationalistiska strömningar växer sig starkare är EU:s sammanhållningspolitik viktigare än någonsin. Det ekonomiska stödet är också viktigt för svenska regioners tillväxt.
  Läs mer
 • 2018-01-30

  Ett självklart beslut om pension


  När något blir uppenbart fel, gör vi vårt bästa för att rätta till det. De sänkta tjänstepensionerna för tidigare medarbetare i sektorn är ett sådant exempel. Därför var beslutet om kompensation det enda rätta.
  Läs mer
 • 2018-01-23

  Så möter vi välfärdsutmaningarna


  Som varje år har SKLs styrelse sett över och beslutat vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under året. Det är många stora frågor och jag vill här lyfta fram några av dem.
  Läs mer
 • 2018-01-16

  Viktigt att hylla vardagen


  Vardagen är åter i full gång, och välfärdsfrågorna i fullt fokus. Det är också tiden på året då andra branscher prisar insatser som stuckit ut. Något vår sektor också gör men borde bli ännu bättre på.
  Läs mer
 • 2018-01-09

  Krafttag för psykisk hälsa


  Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Alla känner vi nog någon som drabbats. Därför behövs nu kraftfulla insatser för att öka den psykiska hälsan.
  Läs mer
 • 2017-12-19

  Trygg skola grunden för lärande


  En intensiv period går snart över i välbehövligt jullov för skolpersonal och elever. Det har varit en höst av diskussioner om arbetsmiljö, och även i skolans värld har det kommit vittnesmål om sexuella trakasserier. Vi skolledare och huvudmän har ett stort ansvar att arbeta mot detta.
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Ny datalag ställer höga krav


  Om knappt ett halvår träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den innebär ännu högre krav på skydd av personuppgifter. SKL gör nu vad vi kan för att stötta våra medlemmar i förberedelsearbetet.
  Läs mer
 • 2017-12-05

  Tillsammans mot en nära vård


  Arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården är igång. Målet är en vård som ännu bättre möter patienternas och brukarnas behov. Och det är en spännande resa vi har framför oss.
  Läs mer
 • 2017-11-28

  Flexibla insatser för bättre integration


  En grundbult för integration och etablering i samhället är ett arbete. Vi kan inte ha ett samhälle där nyanlända inte tillåts vara delaktiga. För deras och för samhällets skull.
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Svår men viktig debatt om assistans


  En tillfällig lagändring löser inte assistansfrågan. Det behövs ett tydligt system som fungerar för individerna utan att kostnaderna drar iväg.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Medarbetarna nyckeln till kvalitet


  Just nu pågår Kvalitetsmässan i Göteborg. Här diskuteras många aspekter av kvalitet i välfärden. Och den allra viktigaste förutsättningen för en högkvalitativ och hållbar välfärd är förstås medarbetarna.
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Samverkan bortom mediebruset


  För att utveckla och möta de utmaningar som offentlig sektor står inför behöver vi samverka på alla nivåer. Vi strävar alla mot samma mål – en bibehållen god och förbättrad välfärd.
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Bostadsbristen kräver ett nationellt grepp


  En bostad är en grundförutsättning för att en god livsmiljö och ett bra liv för den enskilde. Vi måste gemensamt arbeta för att det ska bli verklighet – för alla kommuninvånare.
  Läs mer
 • 2017-10-24

  Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle


  Berättelserna om sexuella övergrepp i nätuppropet #metoo blir fler för varje minut. Att arbeta mot förlegade normer är ett sätt att möta problemen och skapa ett tryggare samhälle för alla.
  Läs mer
 • 2017-10-17

  Kommunutredning öppnar upp för fler samarbeten


  Utredarna har lyssnat på medlemmarnas önskemål och lägger nu fram förslag som ska göra det lättare för kommuner, landsting och regioner att samverka. Det är väldigt glädjande.
  Läs mer
 • 2017-10-10

  Digital delaktighet är en demokratifråga


  Jag skrev nyligen i en krönika om glappet mellan medborgarnas förväntningar på digitala tjänster och offentlig sektors förmåga att leva upp till dessa. Den här veckan vill jag lyfta ett annat glapp – det som icke-nätanvändare riskerar att hamna i.
  Läs mer
 • 2017-10-03

  Vi tolererar aldrig hot och våld


  Att människor som arbetar med att vårda och hjälpa utsätts för hot och våld är alltid oacceptabelt. Ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete är den bästa vägen till en trygg vardag för medarbetarna i vår sektor.
  Läs mer
 • 2017-09-26

  Viktigt besked för digitaliseringsarbetet


  Nästa år får Sverige en myndighet för digitalisering. Något SKL länge efterfrågat. Beskedet ger bättre förutsättningar att växla upp digitaliseringsarbetet.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  En stopplag med allvarliga följder


  Arbetet för rent och bra vatten är viktigt i alla kommuner. Från SKL:s sida arbetar vi för att även staten ska öka sina insatser. Men nu finns ett lagförslag som istället riskerar att stoppa angelägen samhällsutveckling.
  Läs mer
 • 2017-09-12

  Samråd för tydligare ansvar i skolan


  En bra skola är avgörande för varje individs möjligheter att utvecklas och för vårt samhälles välstånd. Idag står skolan inför extra stora utmaningar
  Läs mer
 • 2017-09-05

  Riv hinder för samverkan


  Inom kort lämnar kommunutredningen sitt förslag. Från SKL:s och våra medlemmars sida hoppas vi på ett förslag som täcker det ökade behovet av att enkelt kunna samverka över kommungränser.
  Läs mer
 • 2017-08-29

  Fortsatt högt tryck i integrationsarbetet


  Trots att antalet flyktingar som kommer till Sverige inte är lika stort som de senaste åren går arbetet med integration och insatser på högvarv. Det är också tid att göra förändringar för att förbereda oss för ett bättre mottagande i framtiden.
  Läs mer
 • 2017-08-22

  Nu vässar vi välfärden inför framtiden


  För kommuner, landsting och regioner väntar stora och växande utmaningar. SKL samlar därför ledande politiker och tjänstemän till fyra regionala konferenser på temat. För att klara välfärdsuppdraget framöver är det dags att agera nu.
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Hetast i Almedalen


  Sveriges största fysiska nätverkande äger just nu rum i Visby. Almedalsveckan samlar omkring 40 000 deltagare till samtal om många mycket viktiga samhällsfrågor. Vi, som har representerat SKL under Almedalsveckan, har deltagit i omkring 200 arrangemang, utöver våra tre egna seminarier och många andra möten.
  Läs mer
 • 2017-06-27

  Lägre hyror för bra boenden


  När SKL drog igång upphandlingen av bostadshus häromåret var målet att kommuner enkelt skulle kunna beställa bra och fina bostäder – till lägre kostnader än vanligt. Nu får vi konkreta exempel på att byggandet blir billigare och hyrorna lägre. Det är väldigt roligt.
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Glädjande att Sveriges kommuner vill jobba smartare


  I stort sett varje dag får vi här på SKL besked från kommuner som tagit beslut om att gå in som delägare i Inera AB. Nu har mer än var fjärde kommun tagit sina beslut och ökat sina möjligheter att jobba smartare med hjälp av digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-06-13

  Ta hot på allvar och värna demokratin


  Sverige har över 40 000 förtroendevalda som lägger tid och engagemang på att utveckla vårt samhälle. Var och en är en viktig del av den demokrati som vi vill värna, därför behöver vi nu en lagstiftning som medför kännbara straff för hot och våld mot förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-05-30

  Bra vård ska bli ännu bättre


  Svensk sjukvård står sig väl i internationella jämförelser. Den brittiska medicintidskriften The Lancet har rankat svensk sjukvård som världens fjärde bästa när det handlar om tillgång till och kvalitet i sjukvård. Jämfört med andra rika länder har Sverige goda resultat när det gäller sådant som låg spädbarnsdödlighet och hur många patienter som överlever cancer eller hjärtinfarkt.

  Läs mer
 • 2017-05-23

  Bristen på vatten kan bli akut


  Inte på drygt 40 år har nivåerna i Sveriges grundvatten, som kommunerna använder för att förse samhället med kranvatten, varit så låga som i dag. Bristen på vatten omfattar nästan hela landet och riskerar att bli akut på flera håll i sommar.
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Vi behöver tillsammans vässa välfärden


  I måndags tog jag över det spännande uppdraget som vd för SKL. Jag vill, tillsammans med ledning och alla kompetenta medarbetare, stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med att utveckla välfärdsuppdragen på ett så bra sätt som möjligt. Det svenska välfärdssystemet är vida känt och många andra länder sneglar på hur vi har lyckats. Generellt sett fungerar skolan, vården och omsorgen bra samtidigt som det finns områden att utveckla och en strävan att alltid göra ännu bättre. Jag vill att vi med gemensamma krafter och innovativa lösningar möter de stora utmaningar som finns framför oss.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot