Publicerad: 21 december 2017

Kommuner och landsting

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige.

Av landstingen är det 13 stycken som har ett utökat ansvar för regional utveckling och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är landsting. Dessa landsting är Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Norrbotten, Uppsala, Västernorrland och Östergötland.

Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Kommunernas obligatoriska och frivilliga åtaganden

Landsting och regioner

Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården och att stärka regionernas tillväxt och utveckling.

Landstingens obligatoriska uppgifter

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård för barn och unga upp till 22 års ålder (från och med 1 januari 2018)
  • Regionalt utvecklingsansvar

Frivilliga uppgifter

  • Kultur
  • Utbildning
  • Turism

Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting

  • Regional och lokal kollektivtrafikHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot