Publicerad: 27 maj 2019

Regioner, lista

Beställa adresser

Du kan beställa en Excel-fil med adresser till regionerna utan kostnad. Vi erbjuder dock inga uppgifter om personer/funktioner/enheter ute i organisationerna.

Kontakta Lars Linder, lars.linder@sklfs.se eller 08-452 70 22.

Regioner

Region Stockholm
Länsbokstav: AB

Region Uppsala
Länsbokstav: C

Region Sörmland
Länsbokstav: D

Region Östergötland
Länsbokstav: E

Region Jönköpings län
Länsbokstav: F

Region Kronoberg
Länsbokstav: G

Region Kalmar län
Länsbokstav: H

Region Gotland
Länsbokstav: I

Region Blekinge
Länsbokstav: K

Region Skåne
Länsbokstav: M

Region Halland
Länsbokstav: N

Västra Götalandsregionen
Länsbokstav: O

Region Värmland
Länsbokstav: S

Region Örebro län
Länsbokstav: T

Region Västmanland
Länsbokstav: U

Region Dalarna
Länsbokstav: W

Region Gävleborg
Länsbokstav: X

Region Västernorrland
Länsbokstav: Y

Region Jämtland Härjedalen
Länsbokstav: Z

Region Västerbotten
Länsbokstav: AC

Region Norrbotten
Länsbokstav: BD

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot