Publicerad: 2 februari 2018

Landsting och regioner, lista

Beställa adresser

Du kan beställa en Excel-fil med adresser till landsting och regioner utan kostnad. Vi erbjuder dock inga uppgifter om personer/funktioner/enheter ute i organisationerna.

Kontakta Lars Linder, lars.linder@slussgarden.se eller 08-452 70 22.

Landsting och regioner

Stockholms läns landsting
Länsbokstav: AB

Region Uppsala
Länsbokstav: C

Landstinget Sörmland
Länsbokstav: D

Region Östergötland
Länsbokstav: E

Region Jönköpings län
Länsbokstav: F

Region Kronoberg
Länsbokstav: G

Landstinget i Kalmar län
Länsbokstav: H

Region Gotland
Länsbokstav: I

Landstinget Blekinge
Länsbokstav: K

Region Skåne
Länsbokstav: M

Region Halland
Länsbokstav: N

Västra Götalandsregionen
Länsbokstav: O

Landstinget i Värmland
Länsbokstav: S

Region Örebro län
Länsbokstav: T

Region Västmanland
Länsbokstav: U

Landstinget Dalarna
Länsbokstav: W

Region Gävleborg
Länsbokstav: X

Region Västernorrland
Länsbokstav: Y

Region Jämtland Härjedalen
Länsbokstav: Z

Västerbottens läns landsting
Länsbokstav: AC

Region Norrbotten
Länsbokstav: BD
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot