Publicerad: 19 september 2016

Kommungruppsindelning

Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2011. En reviderad indelning som kommer att gälla från 1 januari 2017 presenteras under hösten 2016.

Indelningen innehåller tio kommungrupper. Den största förändringen är de två grupperna ”Förortskommuner till storstäder” och ”Turism- och besöksnäringskommuner”.

Den nya förortsgruppen är framtagen på motsvarande sätt som den tidigare gruppen ”Förortskommuner till storstäder”, medan turism- och besöksnäringskommunerna baseras på två variabler: antal fritidshus per invånare och antal övernattningar på hotell, vandrarhem och campingplatser per invånare.

De två andra nya grupperna är ”Kommuner i tätbefolkad region” och ”Kommuner i glesbefolkad region”. I dessa två grupper tas hänsyn både till kommunens invånarantal och, som namnen anger, till om kommunen tillhör en tät- eller glesbefolkad region.

Grupperingen är tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisning.

1. Storstäder - Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. (3 kommuner)

2. Förortskommuner till storstäder - Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. (38 kommuner)

3. Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. (31kommuner)

4. Förortskommuner till större städer - Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. (22 kommuner)

5. Pendlingskommuner - Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. (51 kommuner)

6. Turism- och besöksnäringskommuner - Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. (20 kommuner)

7. Varuproducerande kommuner - Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007) (54 kommuner)

8. Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. (20 kommuner)

9. Kommuner i tätbefolkad region - Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. (35 kommuner)

10. Kommuner i glesbefolkad region - Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. (16 kommuner)

2011 års definitioner (Word, nytt fönster)

2011 års definitioner på engelska (Word, nytt fönster)

Indelning 2011 (Excel, nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot