Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  KOMMEK 2018

  Kommek lyfter ämnen som är högaktuella för både tjänstemän som förtroendevalda. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden för de olika seminarierna är stor. SKL medverkar i många seminarium och har en monter i mässhallen. Vi ser fram ...

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

  Välkommen till en spännande dag om klimatsmart och hållbar upphandling.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Webbsändning för den sociala barn- och ungdomsvården

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  VD/Förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen

  SKL och Svensk Kollektivtrafik arrangerar gemensamt vd- och förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. Träffarna är återkommande och är endast öppna för denna målgrupp.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Webbsändning Vård- och omsorgsnytt

  Webbsändning om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor.

 • torsdag
  23
  aug
  2018

  Webbinar: Utkast till nationell biblioteksstrategi

  Senast den 31 oktober ska synpunkter på Kungliga biblioteket första utkast till en nationell biblioteksstrategi vara inlämnat. SKL anordnar nu ett webbinar där utkastet presenteras och där SKL även redovisar sina övergripande synpunkter på utkastet.

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Remisskonferens, Räddningstjänstutredningen

  SKL bjuder in till remisskonferens där vi diskuterar och analyserar förslagen i 2017 års räddningstjänstutredning.

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

  I höst arrangerar SKL i samverkan med Kulturskolerådet och Statens Kulturråd en konferens som vill synliggöra de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet samt belysa juridik och regelverk kring upph...

 • måndag
  27
  aug
  2018

  Öppen förskola – en arena för språk och integration

  En webbsändning om SKL:s satsning på öppen förskola som en arena för integration.

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa

  Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot