Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Webbinarium om det nya webbdirektivet

  Välkommen till ett webbinarium om det nya webbdirektivet. Du får veta mer om hur webbplatser i offentlig sektor behöver anpassas för ökad tillgänglighet.

 • måndag
  26
  mar
  2018

  Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

  Plug In 2.0:s slutkonferens är en konferens utöver det vanliga med ungdomars egna berättelser och forskaranalys i fokus.

 • måndag
  26
  mar
  2018

  Analysera och utveckla äldreomsorgen, utbildning

  En tvådagarsutbildning om hur nyckeltal och indikatorer kan användas för en mer träffsäker verksamhetsutveckling. Vi varvar föredrag med diskussion och eget arbete.

 • onsdag
  28
  mar
  2018

  Politiska partier i skolan – vad gäller?

  Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för.

 • onsdag
  28
  mar
  2018

  GDPR och skolan

  Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I denna webbsändning som sänds live förklarar SKL hur det nya regelverket kommer att påverka skolan och du kan ställa frågor via chatt. Sändningen kommer även läggas ut och du kan se de...

 • onsdag
  11
  apr
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Umeå

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  11
  apr
  2018

  Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, Göteborg

  SKL bjuder särskilt in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare sedan 2010 utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågo...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot