Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  16
  okt
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Kommunal kravverksamhet

  Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och nyanlända elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Hot, hat och våld mot förtroendevalda, webbinarium 4

  SKL genomför en serie webbinarium med olika teman inom hot, hat och våld mot förtroendevalda. Fjärde webbinariet handlar om Hur kan digitalt hot och hat mötas? Du deltar kostnadsfritt men måste anmäla dig. Sändningen sker under en timme.

 • måndag
  22
  okt
  2018

  Vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av Primärvårdskvalitet

  Varmt välkommen till en inspirationsdag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.

 • måndag
  22
  okt
  2018

  En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Syftet med konferensen är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet i sina insatser.

 • måndag
  22
  okt
  2018

  Webbsändning: Välfärdsteknik – vad gäller juridiskt?

  Vid införande av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen uppstår många frågor med koppling till juridiken. I den här webbsändningen svarar juridisk expertis inom området på hur en kan tänka och agera kring olika frågeställningar.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Persontrafik 2018 – skolskjuts och färdtjänst

  Välkommen till Persontrafik 2018 skolskjuts- och färdtjänstdagar den 23-24 oktober.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och nyanlända elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot