Publicerad: 18 februari 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  27
  mar
  2017

  Markörbaserad journalgranskning psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • tisdag
  28
  mar
  2017

  Kompetensförsörjning - meritvärde och validering

  Framtida kompetensbehov i olika branscher lyfts fram. Fokus ligger på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, vad de vill och efterfrågar.

 • tisdag
  28
  mar
  2017

  MasterClass e-dialog: Nya sätt att visualisera dialog

  Vi kommer att fördjupa oss i hur ny teknik gör det möjligt att interagera med platser på nya sätt.  Detta är viktigt bland annat för dialogen i planprocesser men även i andra frågor. Varje MasterClass omfattar teori och praktiska exempel samt övninga...

 • onsdag
  29
  mar
  2017

  Utbildning i jämställdhetsanalys

  En tvådagars utbildning för att säkerställa jämställdhet i verksamheterna utifrån uppdragsbeskrivningar, mål och budget. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojk...

 • onsdag
  29
  mar
  2017

  Konsten att göra enkäter som folk vill svara på

  Svarsfrekvenserna sjunker i enkätstudier. Kan vi som arbetar med enkätstudier vända den trenden genom att ta större hänsyn till dem som ska besvara frågorna? Anmäl dig till denna tvådagarskurs i enkätmetodik.

 • onsdag
  29
  mar
  2017

  Lokalhyra

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • torsdag
  30
  mar
  2017

  Revisionsdialog - inriktning grundläggande granskning, Stockholm

  Under dagen går vi igenom och diskuterar den grundläggande granskningens syfte och upplägg. Vi tar upp riskanalys och projektplanering, dialog med styrelse och nämnder, andra granskningsmetoder samt dokumentation och rapportering.

 • torsdag
  30
  mar
  2017

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning, den 23 januari och den 30 mars om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Detta är den andra dagen, den första hålls ...

 • torsdag
  30
  mar
  2017

  Fokus på besöksnäringen

  På tema konkurrens ordnar SKL ett webbsänt möte med fokus på besöksnäringen. Mötet hålls i  samband med vårens nätverksträff för näringslivsansvariga. 

 • torsdag
  30
  mar
  2017

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Vårens nätverksträff för näringslivsansvariga kommer bland annat handla om omställningsarbete och vilka verktyg kommuner kan använda sig av.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot