Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  18
  dec
  2018

  Gemensamt PUB-avtal för SKL, SKL Kommentus och Inera AB

  SKL, SKL Kommentus och Inera AB bjuder in till information om organisationernas gemensamma nya personuppgiftsbiträdesavtal.

 • torsdag
  10
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Malmö

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • måndag
  14
  jan
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 14-15 januari

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • tisdag
  15
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Stockholm

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

  SKL bjuder in till ett seminarium för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign 16–17 januari 2019

  Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på ut...

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Webbinarium: Bra på bygglov

  Den 16 januari 2019 presenterar SKL resultaten från en intervjustudie med de tre kommunerna Mölndal, Örebro och Gällivare. De har lyckats kombinera en hög byggnadstakt, effektiv bygglovshantering samt bra service till de som söker bygglov.

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

  Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Välkommen till ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i Sveriges hälso-...

 • torsdag
  17
  jan
  2019

  Tillit i styrning

  Tillit har blivit ett ord som har fått många betydelser inom styrning. Under en dag får ni möjlighet att ta de del av tankar och reflektioner kring tillit. Vi kommer också att visa på några konkreta exempel som ger inspiration till hur ledning och st...

 • tisdag
  22
  jan
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot