Publicerad: 18 april 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  24
  apr
  2017

  Den nya kommunikatören

  Kommunikatörens roll genomgår ständig förändring. Gårdagens uppdrag ersätts av nya, fokus skiftar och kompetensprofilen justeras. Konferensen fokuserar på de nya uppdrag som numera finns i kommunikatörens portfölj.

 • måndag
  24
  apr
  2017

  Skolriksdag 2017 - mötesplatsen för dig som leder och styr skolan

  Är du politiker, ledande tjänsteman, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

 • tisdag
  25
  apr
  2017

  Information, kommunikation, relation (Göteborg)

  För de kommuner som deltar eller tidigare deltagit i utbildningen Förenkla- helt enkelt erbjuder SKL en workshop med fokus på kommunikation och dialog.

 • tisdag
  25
  apr
  2017

  Markörbaserad journalgranskning psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  26
  apr
  2017

  Aktualitetsdag - Tema arbetsmiljö

  Konferensen presenterar aktuellt inom arbetsmiljöområdet från SKL, Arbetsmiljöverket, Suntarbetsliv, AFA Försäkring mfl.

 • onsdag
  26
  apr
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB.

 • onsdag
  26
  apr
  2017

  Seminarium med tema lönebildning och budget

  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att nå en koppling mellan budgetarbetet och den lokala lönebildningen.

 • onsdag
  26
  apr
  2017

  Utbildning Markörbaserad journalgranskning somatisk vård

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och som bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • torsdag
  27
  apr
  2017

  Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog

  SKL bjuder in till en diplomerad kurs i omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur vår tids stora samhällsförändring påverkar uppdrag och ledarskap samt vad som kan göras nytt och ann...

 • torsdag
  27
  apr
  2017

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  En endagskurs där syftet är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot