Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  18
  jun
  2018

  Flagship "School to Work": Navigation and guidance

  Välkommen till en internationell konferens med erfarenhetsutbyte mellan länderna kring Östersjön om yrkesvägledning, etablering av UVAS  och integration av nyanlända.

 • tisdag
  19
  jun
  2018

  Hot, hat och våld mot förtroendevalda, webbinarium 2

  SKL genomför en serie webbinarium med olika teman inom hot, hat och våld mot förtroendevalda. Andra webbinariet har temat; Roller och ansvar. Du deltar kostnadsfritt men måste anmäla dig. Sändningen sker under en timme.

 • tisdag
  19
  jun
  2018

  Framgångsrikt ledarskap i skolan

  SKL, AcadeMedia, Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan och Svenskt Näringsliv bjuder in till en halvdagskonferens på temat ”Framgångsrikt ledarskap i skolan” för att lyfta konkreta exempel på hur ett väl fungerande ledarskap kan skapa en po...

 • torsdag
  21
  jun
  2018

  Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

  Ett seminarium som belyser förslagen i Mottagandeutredningens slutbetänkande.

 • måndag
  2
  jul
  2018

  Nästa steg för att motverka studieavbrott

  Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier inom fem år.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  KOMMEK 2018

  Kommek lyfter ämnen som är högaktuella för både tjänstemän som förtroendevalda. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden för de olika seminarierna är stor. SKL medverkar i många seminarium och har en monter i mässhallen. Vi ser fram ...

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

  Välkommen till en spännande dag om klimatsmart och hållbar upphandling.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  VD/Förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen

  SKL och Svensk Kollektivtrafik arrangerar gemensamt vd- och förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. Träffarna är återkommande och är endast öppna för denna målgrupp.

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

  I höst arrangerar SKL i samverkan med Kulturskolerådet och Statens Kulturråd en konferens som vill synliggöra de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet samt belysa juridik och regelverk kring upph...

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Remisskonferens, Räddningstjänstutredningen

  SKL bjuder in till remisskonferens där vi diskuterar och analyserar förslagen i 2017 års räddningstjänstutredning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot