Publicerad: 18 april 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  16
  aug
  2017

  Grundkurs i tjänstedesign

  Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

 • fredag
  18
  aug
  2017

  PBL-taxa för bygglov och anmälan

  En transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa är ett viktigt redskap för kommunens finansiering av bygglovverksamheten.

 • tisdag
  22
  aug
  2017

  Regionala konferenser om framtidens utmaningar (Linköping)

  SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och där du får möjlighet att disk...

 • fredag
  25
  aug
  2017

  Regionala konferenser om framtidens utmaningar (Göteborg)

  SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och där du får möjlighet att disk...

 • måndag
  28
  aug
  2017

  Regionala konferenser om framtidens utmaningar (Stockholm)

  SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och där du får möjlighet att disk...

 • måndag
  28
  aug
  2017

  Nätverksträff regional kollektivtrafik

  SKL och Svensk Kollektivtrafik arrangerar en konferens i augusti där aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet på temat "Framtiden - är redan här" tas upp.

 • tisdag
  29
  aug
  2017

  Revisionskonferens för landsting och regioner 2017

  Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med SKL, bjuder in till konferens för revisorer i landsting och regioner. Inbjudan vänder sig också till presidierna i landstings- och regionfullmäktige. Vi hoppas och tror att det ska bli två givande...

 • tisdag
  29
  aug
  2017

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  30
  aug
  2017

  Regionala konferenser om framtidens utmaningar (Umeå)

  SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och där du får möjlighet att disk...

 • onsdag
  30
  aug
  2017

  Processledning av medborgardialog-fokus på inkludering och integration

  SKL bjuder in till en kostnadsfri utbildning i processledning av medborgardialog med särskilt fokus på inkludering och integration. Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment samt verktyg som kan användas som samtalsledare...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot