Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • torsdag
  19
  jan
  2017

  Erfarenheter av regeln om KOS, Göteborg

  Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar seminarier om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS, som infördes i konkurrenslagen 2010. Seminariet är kostnadsfritt.

 • måndag
  23
  jan
  2017

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning, den 23 januari och den 30 mars, om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen.

 • tisdag
  24
  jan
  2017

  Bostäder för alla - men hur? (Stockholm)

  SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning.

 • tisdag
  24
  jan
  2017

  Mänskliga rättigheter i praktiken, Örebro

  Välkommen till en dag där du får en djupare förståelse för hur de mänskliga rättigheterna påverkar det dagliga arbetet i kommun, landsting och region! Under dagen varvas teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter och gemensamma samtal.

 • tisdag
  24
  jan
  2017

  Utbildning Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  25
  jan
  2017

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med seminariet är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabiliteri...

 • torsdag
  26
  jan
  2017

  Erfarenheter av regeln om KOS, Malmö

  Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar seminarier om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS, som infördes i konkurrenslagen 2010. Seminariet är kostnadsfritt.

 • fredag
  27
  jan
  2017

  Konferens om statens utredning om kulturskolor

  Den 27 januari 2017 bjuder SKL tillsammans med Fskf, Stockholms läns landsting och Kulturskolerådet in till ett samråd för att inhämta ansvariga förvaltningschefers och kulturskolechefers syn på förslagen inför SKL:s remissyttrande.

 • fredag
  27
  jan
  2017

  Flyktingar företag framtid - Uthållighet

  Nyanländas kompetens behöver tas tillvara. Detta är den fjärde i en serie webbsändningar där vi uppmärksammar exempel som länkar ihop flyktingar och företag. Vid detta tillfälle visas exempel från bland annat Halmstads kommun.

 • måndag
  30
  jan
  2017

  Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

  Även om arbetslösheten minskar så finns det grupper som står långt från arbetsmarknaden och dess trygghetssystem. Många är hänvisade till ekonomiskt bistånd, ofta med långa biståndstider, vilket innebär både minskad livskvalitet för individen och öka...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot