Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  23
  okt
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier, Stockholm

  SKL anordnar en kurs där fokus på frågeställningar om val av system, hur man ansluter sig till PEPPOL, val av system och adress/PEPPOL-ID samt vad som krävs av mottagare och leverantör.

 • onsdag
  23
  okt
  2019

  Framtidens lönebildning

  Sveriges kommuner och landsting bjuder in till konferens med tema ”framtidens lönebildning.” Föreläsningar och paneldiskussioner med forskare, nationella och lokala politiker, varvas med lokala erfarenheter och debatt mellan representanter från arbet...

 • onsdag
  23
  okt
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 5 2019) - förbättringsarbete och patientmedverkan

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Innovationsguiden: Planera, genomföra och coacha i tjänstedesignprojekt, 24–25 oktober

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill få kunskap och verktyg för att själv planera upp och leda ett tjänstedesignprojekt. Kursen vänder sig även till dig som vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt...

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 8:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Agenda för integration, del 20

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 8:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot