Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  20
  aug
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 20–21 augusti

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • måndag
  26
  aug
  2019

  Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2019 – nytt datum!

  Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation.

 • måndag
  26
  aug
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - tillfälle 1 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen.

 • måndag
  26
  aug
  2019

  Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  Unga är en viktig rekryteringsgrupp. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som lanseras på seminariet.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Revisionskonferens för regioner

  Revisorerna i Region Västmanland och SKL välkomnar dig till en konferens för regionrevisorer under två dagar i Västerås.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Extrainsatt: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) erbjuder partsgemensam konferens för att stödja d...

 • onsdag
  28
  aug
  2019

  Webbsändning: sociala barn- och ungdomsvården 6:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  28
  aug
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 6:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • söndag
  1
  sep
  2019

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Utbildningen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser och ämnen.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot