Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  2
  jul
  2018

  Nästa steg för att motverka studieavbrott

  Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier inom fem år.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  KOMMEK 2018

  Kommek lyfter ämnen som är högaktuella för både tjänstemän som förtroendevalda. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden för de olika seminarierna är stor. SKL medverkar i många seminarium och har en monter i mässhallen. Vi ser fram ...

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

  Välkommen till en spännande dag om klimatsmart och hållbar upphandling.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  VD/Förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen

  SKL och Svensk Kollektivtrafik arrangerar gemensamt vd- och förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. Träffarna är återkommande och är endast öppna för denna målgrupp.

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

  I höst arrangerar SKL i samverkan med Kulturskolerådet och Statens Kulturråd en konferens som vill synliggöra de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet samt belysa juridik och regelverk kring upph...

 • fredag
  24
  aug
  2018

  Remisskonferens, Räddningstjänstutredningen

  SKL bjuder in till remisskonferens där vi diskuterar och analyserar förslagen i 2017 års räddningstjänstutredning.

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa

  Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa.

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

  Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.

 • torsdag
  30
  aug
  2018

  Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

  Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • torsdag
  30
  aug
  2018

  Att arbeta med varumärket

  Vi dyker ner i case om hur olika kommuner, landsting och regioner arbetar/har arbetat med internt och externt varumärke - från att stärka kommunen som destination och hemort till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot