Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  19
  feb
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 19–20 februari

  Denna kurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • tisdag
  19
  feb
  2019

  God revisionssed 2018, Stockholm (första tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  19
  feb
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  20
  feb
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens om förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ska ge er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus ligger på redan framtagna verktyg och met...

 • fredag
  22
  feb
  2019

  Genomgång av nytt Insikts-webbverktyg (22 februari 10.00)

  SKL har lanserat ett nytt webbverktyg för Insiktsundersökningen och erbjuder nu webbledda demonstrationer av verktygets funktioner vid flera olika tillfällen.

 • fredag
  22
  feb
  2019

  Genomgång av nytt Insikts-webbverktyg (22 februari 13.30)

  SKL har lanserat ett nytt webbverktyg för Insiktsundersökningen och erbjuder nu webbledda demonstrationer av verktygets funktioner vid flera olika tillfällen.

 • tisdag
  26
  feb
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 2:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • tisdag
  26
  feb
  2019

  Agenda för integration, del 14

  Sändningen kommer bland annat att handla om satsningen Öppen förskola för språk och integration, information från Bryssel samt kvotmottagande.

 • tisdag
  26
  feb
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 2:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • onsdag
  27
  feb
  2019

  Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

  Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot