Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  19
  apr
  2018

  LiKA för lärare lanseras

  Den 19 april lanseras skattningsverktyget LiKA, it-tempen för lärare. Ett verktyg tänkt som stöd i arbetet med digitaliseringen. I samband med lanseringen bjuder vi in till ett enkelt webinarium där ni får se och höra om verktyget och tankarna bakom.

 • fredag
  20
  apr
  2018

  Webbsändning om förskolans kompetensförsörjning

  Det råder brist på både förskollärar- och barnskötarutbildade och bristen väntas öka. Rekrytering av nyutbildade kommer inte att räcka för att möta kompetensbehoven. Vad kan vi göra för på lokal och nationell nivå?

 • tisdag
  24
  apr
  2018

  Branschdagarna 2018

  Mötesplatsen för kommunala fastighetsorganisationer.

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Diplomerad kurs i omvärldskunskap, samhällsförändring, medborgardialog

  I kursen tas drivkrafter och orsaker bakom den pågående samhällsförändringen upp, hur Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling kan användas på den lokala nivån samt medborgardialogens roll för att värna demokrati och skapa ökade för...

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen ”Skatter & bidrag”. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna har möjlighet till att arbeta med egna f...

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Lokala lägesbilder med fokus på våldsbejakande extremism

  Välkomment till en spännande dag då vi tittar på olika sätt att ta fram lokala lägesbilder för att kunna arbeta strukturerat mot våldsbejakande extremism.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Avtal för Räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - inriktning på kommunala frågor

  Under en endagarskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd ...

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot