Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  23
  apr
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 23–24 april

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • onsdag
  24
  apr
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs i arrenderätt

  En allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 4:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Webbsändning: Agenda för integration

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 4:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • torsdag
  2
  maj
  2019

  Tillitsbaserad uppföljningsdialog för primärvård i praktiken

  Få fördjupad kunskap om tillitsbaserad uppföljning och om en dialogmetod för att omsätta det i praktiken. Staka ut vilka steg din organisation behöver ta för att röra sig mot mer tillitsbaserad uppföljning av primärvården.

 • fredag
  3
  maj
  2019

  Temadag om visualisering

  Välkommen till en temadag om visualisering av data och statistik där praktiska exempel från kommuner och regioner blandas med avancerad användning av visualisering i analysprocesser.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  HOPE:s utbytesprogram 2019

  Anmälan har öppnat till 2019 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram HOPE Exchange Programme 2019. Programmet ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Evidence-informed decision-making in healt...

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot