Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • fredag
  10
  maj
  2019

  Regional utveckling 2019

  Tema för årets konferens är regioner och Europa där vi försöker fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete med SCB och Tillväxtverket.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - del 1 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Process- och utredningskurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning till verksamma inom överförmyndarfrågor. Vi går bland annat igenom olika delar i samband  med ärenden vid domstol.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Stockholm (andra tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • onsdag
  15
  maj
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  15
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Göteborg (andra tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot