Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • onsdag
  5
  dec
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Stockholm (2:a tillfället)

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

  Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Besöksnäring på agendan - nationell dialog om samhällets roll för utveckling

  För tredje året i rad samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL  - tillsyn, ingripanden & påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

 • tisdag
  5
  feb
  2019

  Presidiedagar för räddningsnämnder

  Boka in den 5-6 februari 2019 för två inspirerande dagar om kommunal räddningstjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot