Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

  Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Besöksnäring på agendan - nationell dialog om samhällets roll för utveckling

  För tredje året i rad samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

  SKL arrangerar tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag om hur bibliotek och kulturskola kan nå fler.  

 • tisdag
  5
  feb
  2019

  Presidiedagar för räddningsnämnder

  Boka in den 5-6 februari 2019 för två inspirerande dagar om kommunal räddningstjänst.

 • torsdag
  7
  feb
  2019

  Leda för resultat för kommundirektörer

  Programmet ”Leda för resultat för kommundirektörer kommer att genomföras under 2019 med fastställda datum. Det omfattar 4 x 2 dagar. Ett detaljerat program och möjlighet att anmäla sig kommer att publiceras i oktober 2018. Nu får du information om pl...

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Ordförandedagen 2019

  Ordförandagen genomförs i samband med SKL:s valkongress i Stockholm.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Valkongress

  På valkongressen samlas de nyvalda kongressombuden. Valkongressen väljer SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Branschdagarna 2019

  Mötesplatsen för beslutsfattare och politiker inom kommunala fastighetsfrågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot