Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  17
  sep
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshops 18 september och 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljni...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning och politisk ledning. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare sa...

 • torsdag
  19
  sep
  2019

  Fastighetsrätt för överförmyndare. En endagars specialkurs

  En endagars specialkurs kring fastighetsrätt, riktad till överförmyndare, där vi systematiskt och handfast kommer gå igenom vad ett ägande av fastighet och bostadsrätt innebär.

 • onsdag
  25
  sep
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  26
  sep
  2019

  Bygglovchefskonferens 2019

  I årets konferens tar vi bland annat upp verksamhetsutveckling, frågor kring god arkitektur och aktuella rättsfall. Kvällen före konferensen anordnas en separat kvällsaktivitet för er som vill.

 • torsdag
  26
  sep
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen ska ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avtalet...

 • tisdag
  8
  okt
  2019

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot