Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Avtal för räddningstjänstpersonal (RiB)

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser

  Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  Bostadshyra

  En allmän genomgång av hyreslagens bestämmelser om bostadshyra och dess betydelse vid olika boendeformer.

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

  Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) 14-16 november 2019 är mötesplatsen för tjänstepersoner, förtroendevalda, forskare och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. SKL är medarrangör och har seminarium och...

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Ekonomisk ersättning och skadestånd för överförmyndare. En endagars specialkurs

  Kursen kommer handfast att förklara både hur överförmyndare och ställföreträdare bör hantera frågor och situationer kring skadereglering, vad olika ersättningar avser samt hur de bör hanteras framgent.

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Kurs verksamhetsövergång

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Grundkurs i Arrenderätt

  En allmän genomgång av jordabalkens bestämmelser om arrende med möjlighet att delta i praktiska övningar och diskussioner.

 • måndag
  18
  nov
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Innovationsguiden: Utvecklingsprogram för Skolans digitalisering

  År 2022 ska samtliga huvudmän nått målen i regeringens strategi för skolväsendets digitalisering. SKL erbjuder nu skolans huvudmän – förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare – möjligheten att delta i en beprövad och kreativ modell för in...

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot