Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  17
  jan
  2019

  Tillit i styrning

  Tillit har blivit ett ord som har fått många betydelser inom styrning. Under en dag får ni möjlighet att ta de del av tankar och reflektioner kring tillit. Vi kommer också att visa på några konkreta exempel som ger inspiration till hur ledning och st...

 • tisdag
  22
  jan
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • tisdag
  22
  jan
  2019

  God revisionssed 2018, Malmö

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  22
  jan
  2019

  Analysera skolresultaten med Kolada

  SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

  SKL arrangerar tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag om hur bibliotek och kulturskola kan nå fler.  

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Hot och hat – en jämställdhetsfråga

  Välkommen till ett webbseminarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.

 • torsdag
  24
  jan
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

 • tisdag
  29
  jan
  2019

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  29
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Luleå

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot