Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  2
  sep
  2019

  Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.

 • tisdag
  3
  sep
  2019

  SKL:s Detaljplanekonferens 2019 (Stockholm)

  SKL:s årliga Detaljplanekonferens ger tillfälle för kunskap, inspiration och nätverkande för dig som arbetar med detaljplanering.

 • onsdag
  4
  sep
  2019

  Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn 

  Under dagen diskuteras arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Ni får höra vilken hjälp ni kan ta av statliga myndigheter och hur andra kommuner och regioner har gjort i dessa frågor.

 • onsdag
  4
  sep
  2019

  Analysera skolresultaten med Kolada

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar. Innehållet på kursen är AB, avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör ersä...

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Mänskliga rättigheter i kommuner och regioner

  SKL en överenskommelse med regeringen och genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Under dagen tar vi upp aktuella erfarenheter samt sätter in utvecklingsarbetet i ett större sammanhang.

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Hemsjukvård i utveckling

  Välkommen till en dag då vi ska genomlysa hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård.

 • måndag
  9
  sep
  2019

  Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar?

  Välkomna till en heldag då vi presenterar och granskar ett antal manualbaserade behandlingsprogram för ungdomar med komplex beteendeproblematik.

 • tisdag
  10
  sep
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Hösten 2019 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot