Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • lördag
  1
  sep
  2018

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

 • måndag
  3
  sep
  2018

  Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

  SKL arrangerar tillsammans med Tankesmedjan Movium en konferens om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

 • torsdag
  6
  sep
  2018

  Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger

  Tema: cirkulär ekonomi, plast och Agenda 2030.

 • måndag
  10
  sep
  2018

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 1 av 2

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

 • tisdag
  11
  sep
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Göteborg

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Bygglovschefskonferens 2018

  På konferensen tar vi bland annat upp frågor kring samspel mellan politiker och tjänstemän inom kommunen gällande bygglovsfrågor, aktuella rättsfall och knepiga frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • torsdag
  13
  sep
  2018

  Nätverk för ledare av heltidsprojekt

  För att möta välfärdens rekryteringsutmaning kommer det att behövas en rad olika åtgärder. Ett sätt att få tillgång till mer personal – utan att anställa fler - är att ersätta deltidsarbete med heltidsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot