Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med ...

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Avtalskonferens RiB

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

 • fredag
  26
  okt
  2018

  En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Syftet med konferenserna är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet i sina insatser.

 • måndag
  29
  okt
  2018

  Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

  Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • onsdag
  31
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...

 • onsdag
  31
  okt
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • torsdag
  1
  nov
  2018

  Bostäder till alla - hur svårt kan det vara?

  Boka in den 1 november för seminariedag om den kanske största utmaningen idag inom det bostadspolitiska området.

 • måndag
  5
  nov
  2018

  Grundkurs elektronisk handel

  En kurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra det.

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Utbildningsdag om SIP

  SKL arrangerar en utbildning för dig som själv ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Frukostseminarium: Resultaten från Innovationsbarometern

  För första gången har innovationsarbetet i hela offentlig sektor kartlagts. Innovationsbarometern har genomförts av SKL i samarbete med bland annat Vinnova. Flera tusen respondenter har deltagit i undersökningen och nu släpper vi de rykande färska re...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot