Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Skolriksdag 2019

  Är du politiker, ledande tjänsteperson, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Bostäder för äldre genom nya insikter och utvecklade verktyg

  SKL bjuder in till en heldag den 6 maj med syfte att stödja kommunernas arbete inom bostadsförsörjning och äldreomsorg. Bostäder för äldre är en utmaning i många kommuner och har en stor påverkan för arbetet med bostadsförsörjning. Lösningen kräver e...

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Upphandla klimatsmart och hållbart, 6 maj

  SKL har tagit fram en idéskrift om klimatsmart och hållbar upphandling. För att underlätta att fler kommuner använder sig av det stöd som finns hos SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten erbjuder SKL två webbinarier i vår.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 6-7 maj

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Kopplingen mellan planering och genomförande - genomförandeavtal i samhällsbyggandet

  SKL bjuder in till en konferens som tar upp frågor kring detaljplanering, plangenomförande och genomförandeavtal ur ett brett persepktiv.

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Nätverksträff för kommunala chefer kultur, fritid och folkbildning

  Den 8–9 maj, lunch–lunch, arrangeras vårens nätverk för kommunala förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning. Tema är Unga i fokus – ungdomspolitik och kommuners arbete med unga.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Kommunal juridik (Stockholm)

  SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. 

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot