Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  1
  feb
  2018

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  1
  feb
  2018

  Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

  Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar resultat och slutsatser från FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever och diskuterar framtiden för fjärrundervisning i den svenska skolan.

 • torsdag
  1
  feb
  2018

  Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration

  SKL bjuder in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

 • torsdag
  1
  feb
  2018

  Hur möter vi Kompetensutmaningen?

  Konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare och vi står inför arbetskraftsbrist inom flera sektorer i samhället, så även inom välfärden. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster i takt med att befolkningen växer och blir äldre.

 • måndag
  5
  feb
  2018

  Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

  SKL arrangerar en konferens om ekonomiskt bistånd. Syftet är att sprida kunskap, bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom området.

 • tisdag
  6
  feb
  2018

  Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Stockholm

  Konferensen tar upp ett antal viktiga frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger dagen möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • onsdag
  7
  feb
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  7
  feb
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  8
  feb
  2018

  Hållbar samhällsutveckling och stadsplanering

  Experter och politiker i samtal om hur vi kan utveckla samhällsplaneringsprocessen, arbetet med tillgängliga, kreativa och attraktiva offentliga rum och förutsättningarna för att kultur- och fritidsanläggningar i hela landet. Exempel från kulturdrive...

 • torsdag
  8
  feb
  2018

  Fokus på besöksnäringen

  Två gånger per år bjuder SKL in näringslivs- och turismansvariga för temamöten. Temat för vårmötet är Britt Bohlins utredning Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot