Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 8:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Agenda för integration, del 20

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 8:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • onsdag
  30
  okt
  2019

  Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 1

  Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

 • måndag
  4
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Grundkurs e-handel

  Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Att motverka tystnadskulturer

  Välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium där vi djupdyker i frågor kring rapporteringskanaler. 2017 lanserades en unik överenskommelse inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen innehåller konkreta riktlinjer för hur ...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot