Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  7
  mar
  2019

  Webbkonferens: Kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.

 • torsdag
  7
  mar
  2019

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Vårens nätverksträff kommer bland annat att handla om omvärldsbevakning, innovation och samverkan. Vi kommer också att få höra några intressanta kommunexempel på genomförda aktiviteter och projekt.

 • måndag
  11
  mar
  2019

  Inställt: Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • måndag
  11
  mar
  2019

  Kunskapsdag om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter

  En kunskapsdag som ger ett stöd i ditt uppdrag att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.

 • måndag
  11
  mar
  2019

  Lika villkor och olika förutsättningar - om valfrihetssystem

  SKL presenterar en aktuell bild av skillnader i förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i egen regi i förhållande till verksamhet som bedrivs av externa leverantörer. En viktig frågeställning är om skillnaderna kan, bör eller ska beaktas för at...

 • tisdag
  12
  mar
  2019

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign, 12–13 mars

  Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som har grundkunskap om tjänstedesign och som vill lära ut till andra. Målet är att du efter genomförd kurs själv ska kunna hålla SKL:s Grundkurs i tjänstedesign i din egen organisation.

 • tisdag
  12
  mar
  2019

  Ett säkert val - lärdomar och nyheter, Stockholm, 1:a tillfället

  Under seminariedagen kommer vi att ta upp olika frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och goda kommunexempel bjuder dagen framför allt på möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • onsdag
  13
  mar
  2019

  Framgångsrik samhällsplanering – lokal och regional samverkan

  En obligatorisk regional fysisk planering, regionplan, ska ske i Region Stockholm och Region Skåne från och med den 1 januari 2019. Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi och alla kommuner ska ta fram en översiktsplan. Hur kan vi g...

 • torsdag
  14
  mar
  2019

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelv...

 • torsdag
  14
  mar
  2019

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under kursdagen varvas teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även arbeta med egna frågor med stöd/...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot