Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  30
  jan
  2019

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

 • onsdag
  30
  jan
  2019

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign 30–31 januari 2019

  Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på ut...

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

  Vid denna introducerande kurs kommer du att få ta del av en introduktion till komplexa frågor, SKL:s modell för att hantera dem och de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. En skrift om SKL:s utvecklingsarbe...

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Trygghetsdag 2019

  Konferens om samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete.

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef ellerpersonalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete

  Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet!

 • fredag
  1
  feb
  2019

  Att leda regionfullmäktiges arbete 2019, Stockholm

  En dag för dig som sitter i regionfullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.

 • måndag
  4
  feb
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • måndag
  4
  feb
  2019

  Fokus ekonomiskt bistånd - att bryta långvarigt biståndsberoende

  SKL arrangerar årligen en konferens om ekonomiskt bistånd. Syftet är att sprida kunskap, bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom området.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot