Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  8
  maj
  2018

  Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

  Den 8-9 maj 2018 arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Region Skåne ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Toppmötet är en del av Sveriges ordförandes...

 • måndag
  14
  maj
  2018

  Miljömålsdagarna 2018

  Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål.

 • tisdag
  15
  maj
  2018

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad...

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Stockholm)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Skattedag 2018

  På Skattedagen får du aktuell och viktig information om föreslagna förändringar, pågående utredningar, domstolsavgöranden med mera. Frågor med särskilt fokus på det som är av vikt för kommuner, landsting och regioner. 

 • torsdag
  17
  maj
  2018

  Improve democracy through dialogue and participation

  Welcome to an international conference in Stockholm, Sweden, focusing on Participatory Budgeting and other forms of public participation as routes to develop a democratic and socially sustainable society.

 • torsdag
  17
  maj
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • måndag
  21
  maj
  2018

  Fastighetsföretagande i offentlig sektor

  Du som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation har nu möjlighet att delta i en högskolekurs, 7,5 poäng, i ämnet fastighetsföretagande i offentlig sektor.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Budgetdagen 2018 (Umeå)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot