Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  7
  nov
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter...

 • fredag
  8
  nov
  2019

  Leda omställning till Nära vård

  Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar befintliga strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Omställningen sker dessutom i ett komplext system och pågår under lång tid. Det gör att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är c...

 • fredag
  8
  nov
  2019
 • måndag
  11
  nov
  2019

  Nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

  11 november lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende. Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?

  Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet är publicerat tillsammans med anmälan.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Överkomliga bostäder för fler

  Välkommen till en seminariedag om vår kanske största utmaning, bostäder för alla till en rimlig kostnad.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Avtal för räddningstjänstpersonal (RiB)

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  V åld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot