Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Göteborg

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Bygglovschefskonferens 2018

  På konferensen tar vi bland annat upp frågor kring samspel mellan politiker och tjänstemän inom kommunen gällande bygglovsfrågor, aktuella rättsfall och knepiga frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • torsdag
  13
  sep
  2018

  Nätverk för ledare av heltidsprojekt

  För att möta välfärdens rekryteringsutmaning kommer det att behövas en rad olika åtgärder. Ett sätt att få tillgång till mer personal – utan att anställa fler - är att ersätta deltidsarbete med heltidsarbete.

 • fredag
  14
  sep
  2018

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • måndag
  17
  sep
  2018

  Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030

  Välkommen till Mötesplats social hållbarhets konferens den 17-18 september 2018 på Uppsala Konsert & Kongress.

 • tisdag
  18
  sep
  2018

  Alla vinner! - Hur en välfungerande klagomålshantering kan förbättra din skola

  Välkommen till en halvdagskonferens för idé- och erfarenhetsutbyte kring klagomålshantering. SKL och Friskolornas riksförbund arrangerar gemensamt denna konferens som riktar sig till skolhuvudmän.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Kunskapsdag om konstgräs och mikroplastläckage

  Boka den 19 september för att träffa andra med samma utmaningar och diskutera lösningar för framtiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot