Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Webbinarium: Presentation av resultaten från ÖJ Företagsklimat (Insikt)

  Under webbinariet kommer en fördjupning av resultaten från ÖJ Företagsklimat 2018 att presenteras tillsammans med råd och tips kring hur man ska tolka resultaten.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Skövde

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  9
  maj
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • fredag
  10
  maj
  2019

  Regional utveckling 2019

  Tema för årets konferens är "Regioner och Europa" där vi försöker fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete med SCB och Tillväxtverket.

 • fredag
  10
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - del 1 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Process- och utredningskurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning till verksamma inom överförmyndarfrågor. Vi går bland annat igenom olika delar i samband  med ärenden vid domstol.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Omställning till Nära vård

  Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det?

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot