Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 2 av 2

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Avtalskonferens RiB

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

 • onsdag
  7
  nov
  2018

  Automatiserat ekonomiskt bistånd

  Välkommen till en seminariedag med konkreta tips och trix för att få det att fungera.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

  Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Nätverksträff för kommunala och regionala chefer inom kultur- och fritidsområdet

  Välkommen till en gemensam nätverksträff för regionala kulturchefer och kommunala kultur- och fritidschefer. Här ges möjlighet att diskutera likheter och olikheter i arbetet som förvaltningschef på lokal respektive regional nivå.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Funktionshinder i tiden

  8–9 november är det dags igen för konferensen Funktionshinder i tiden. Årets tema är delaktighet och konferensen bjuder på ny forskning och goda exempel från verksamheter inom funktionshinderområdet.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Funktionshinder i tiden

  Årets tema är delaktighet och utgångspunkten är SKLs positionspapper om funktionshinder. Programmet innehåller en blandning av ny forskning, exempel på verksamheter och aktuellt från nationella aktörer.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Webbkonferens: Mångfald och inkludering i kommunikationen

  En halvdags webbkonferens om att skapa inkluderande kommunikation - om att ha ett mångfaldsperspektiv, tänka normkritiskt, jämställt och jämlikt i kommunikationen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot