Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  8
  feb
  2018

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Vårens nätverksträff kommer bland annat att handla om finansieringsmöjligheter till företag och svårigheter kring bygglovsprocesserna. Dag två kommer vi att lyssna på Årets Tillväxtkommun 2017 och träffen avslutas tillsammans med nätverket för Samhäl...

 • tisdag
  13
  feb
  2018

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem...

 • onsdag
  14
  feb
  2018

  PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • måndag
  19
  feb
  2018

  Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1

  SKL erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet, med stöd och handledning från kursledarna.

 • måndag
  19
  feb
  2018

  Introduktion av nyckeltal för analys av socialtjänsten

  SKL och RKA bjuder in till en endags introduktionsutbildning till nyckeltal inom socialtjänsten, med fokus huvudsakligen på kvalitet och resultat. Vad finns det för nationell data, var hittar man den och hur kan den användas för verksamhetsutveckling...

 • onsdag
  21
  feb
  2018

  Nationella e-hälsodagen 2018

  SKL är medarrangör av Nationella e-hälsodagen som hålls den 21 februari i Stockholm. Konferensens fokus är Vision e-hälsa 2025. Nu är anmälan öppen.

 • onsdag
  21
  feb
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att gå igenom avtalet, byta erfarenheter och få en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • torsdag
  22
  feb
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • tisdag
  27
  feb
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • tisdag
  27
  feb
  2018

  Öka ungas deltagande i valet

  Du kommer att få ta del av exempel på hur en kommun kan arbeta för att främja valdeltagande bland unga samt få praktisk information kring stöd som finns att få om Skolvalet som MUCF samordnar. Medverkande är bland andra Henrik Karlsson från MUCF som ...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot