Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Cykelkonferensen 2018

  SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens är den nationella mötesplatsen för cykelfrågor.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag två

  SKL erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet, med stöd och handledning från kursledarna.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • onsdag
  23
  maj
  2018

  Offentliga rummet 2018

  Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

 • onsdag
  23
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • torsdag
  24
  maj
  2018

  Budgetdagen 2018 (Stockholm)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  En endagskurs där du får vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot