Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  28
  feb
  2018

  Placerade barns hälsa – hur får vi det att fungera?

  Många studier pekar på att placerade barns hälsa är sämre än andra barns. Under en heldag tar vi med avstamp i forskningen sikte på flera konkreta förslag på hur vi kan stärka placerade barn och ungas hälsa.

 • torsdag
  1
  mar
  2018

  Omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker tillsammans med förvaltningschefer

  Välkomna till en heldag då du som socialnämndspolitiker får möjlighet att samtala om socialtjänstens mest aktuella frågor tillsammans med ledande myndighetschefer, nationella utredare, ledande politiker och företrädare från Sveriges Kommuner och Land...

 • måndag
  5
  mar
  2018

  Träffpunkt Idrott

  Träffpunkt Idrott anordnas den 5–7 mars i Göteborg och är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. 

 • tisdag
  6
  mar
  2018

  Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

  Vi gör nu en repris på den detaljplanekonferens som hölls i Stockholm i oktober.

 • torsdag
  8
  mar
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Utbildningen kommer att ge grundläggande kunskap i metodiken markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård.

 • fredag
  9
  mar
  2018

  Leda för Resultat - kommunledningen, Stockholm

  Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommun...

 • måndag
  12
  mar
  2018

  Seminarium om Samverkansavtalet

  SKL, Pacta och de fackliga organisationerna arrangerar ett webbsänt seminarium om det nya Samverkansavtalet.

 • tisdag
  13
  mar
  2018

  GDPR för socialtjänsten

  Från maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det nya regelverket ställer nya krav och på den här utbildningsdagen går vi igenom vad som specifikt behövs göras inom socialtjänsten för att leva upp till GDPR.

 • tisdag
  13
  mar
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  14
  mar
  2018

  Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor

  Du kommer att få möta SKL:s ordförande Lena Micko, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, FN:s fd vice generalsekreterare Jan Eliasson, SVT:s VD Hanna Stjärne, statsvetarprofessorn och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson och andra intress...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot