Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  12
  nov
  2018

  Översiktsplanedag, fokus på mindre kommuner

  Välkommen till en andra översiktsplanedag med fokus på mindre kommuner.

 • måndag
  12
  nov
  2018

  Idé, gestaltning och genomförande – vad kan detaljplanen styra? (Göteborg)

  Välkommen till SKL:s årliga detaljplanekonferens som i år hålls både i Stockholm och i Göteborg. Under konferensen varvar vi föredrag med tillfällen till diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte.

 • måndag
  12
  nov
  2018

  Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

  Det är angeläget att driva på arbetet med att ställa klimat- och hållbarhetskrav i den kommunala upphandlingen. Att ta del av aktuella ramavtal och uppföljningsstöd från SKL Kommentus kan vara en del i det arbetet. Ett annat sätt kan vara att använda...

 • tisdag
  13
  nov
  2018

  PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation

  Varmt välkommen till en workshop där vi diskuterar, klurar, vrider och vänder på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet!

 • tisdag
  13
  nov
  2018

  Konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning

  En nationell konferens om vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin.

 • tisdag
  13
  nov
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  14
  nov
  2018

  Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

  Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner, och ka...

 • onsdag
  14
  nov
  2018

  Bokslutsdagen 2018 (Luleå)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  14
  nov
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  MR-dagarna 2018 – Rätten till ett liv fritt från våld

  För att uppmärksamma kommuners, regioners och landstings arbete och sprida kunskap och erfarenheter är SKL för nionde året i rad en av medarrangörerna av Mänskliga Rättighetsdagarna. SKL arrangerar fem seminarium kring årets tema — Rätten till ett l...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot