Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  16
  sep
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - del 2 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen

 • måndag
  16
  sep
  2019

  Inspirationsdag med PrimärvårdsKvalitet

  Varmt välkommen till en dag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda PrimärvårdKvalitetsdata i förbättringsarbete och fortbildning.

 • måndag
  16
  sep
  2019

  Digitaliserad socialtjänst

  En digitaliserad välfärd framförs som svaret på många av våra behov och önskemål för den framtida socialtjänsten. Under en heldag ägnar vi oss åt att utforska möjligheter och hinder för en digitaliserad socialtjänst.

 • tisdag
  17
  sep
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löne...

 • tisdag
  17
  sep
  2019

  Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften

  Trygghetsdagen kommer att fokusera på samverkan mellan kommun och polis samt medborgarlöften

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshops 18 september och 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljni...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Lyft språket på jobbet – möt rekryteringsutmaningen!

  Ett seminarium som tar upp strategier och verktyg som kan bidra till kompetensförsörjning genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning som politisk ledning. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare sa...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot