Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  5
  feb
  2019

  Presidiedagar för räddningsnämnder

  Välkommen till två inspirerande dagar då vi lyfter dagsaktuella frågeställningar inom området räddningstjänst.

 • onsdag
  6
  feb
  2019

  Kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL

  Kursen ger en beskrivning av de olika meddelandena inom SFTI Svehandel kas samt PEPPOL som kommunikation och vad detta innebär. Vi gör även en jämförelse mellan SFTI Svehandel och SFTI/ESAP.

 • onsdag
  6
  feb
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...

 • torsdag
  7
  feb
  2019

  Leda för resultat för kommundirektörer

  Programmet ”Leda för resultat för kommundirektörer kommer att genomföras under 2019. Det omfattar 4 x 2 dagar.

 • torsdag
  7
  feb
  2019

  Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

  Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel.

 • torsdag
  7
  feb
  2019

  God revisionssed 2018, Göteborg

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  12
  feb
  2019

  Idrott och mångfald – jämställdhet

  I februari 2019 arrangerar SKL i samarbete med bland annat Värmlandsidrotten och Karlstads kommun den internationella konferensen Idrott och mångfald. Huvudtemat för konferensen i Karlstad är jämställdhet.

 • onsdag
  13
  feb
  2019

  Innovationsguiden: Utvecklingsprogram Öppen start

  Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver. I Innovationsguidens utvecklingsprogram får ni praktiska verktyg och kunskap för att arbeta med användardriven innovation, samtidigt som ni utvecklar lösningar på en verklig utman...

 • onsdag
  13
  feb
  2019

  Att fatta beslut under påverkan av motstånd - en serie webbinarier

  SKL erbjuder dig som ledande förtroendevald en webbsänd seminarieserie vid fyra tillfällen för att ge dig verktyg för att skapa strategier i att planera och riskbedöma politiska processer. Syftet är att undvika att du i ditt uppdrag ställs inför vale...

 • torsdag
  14
  feb
  2019

  Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur

  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för arbetet med lönespridning och lönestruktur.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot