Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

  Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågor. De kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL , hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa frågor tas upp i ku...

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra?

  Heldagskonferens om de senaste rönen kring samsjuklighet, behandling och samverkan.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Personlig assistans, PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställnings-villkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Stockholm (andra tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • onsdag
  15
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Skellefteå)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • onsdag
  15
  maj
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  15
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Göteborg (andra tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  16
  maj
  2019

  Arbetsgivarforum 2019

  Ett förlängt och förändrat arbetsliv – med fokus på lösningar!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot