Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  19
  sep
  2019

  Fastighetsrätt för överförmyndare. En endagars specialkurs

  En endagars specialkurs kring fastighetsrätt, riktad till överförmyndare, där vi systematiskt och handfast kommer gå igenom vad ett ägande av fastighet och bostadsrätt innebär.

 • måndag
  23
  sep
  2019

  En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och loka...

 • måndag
  23
  sep
  2019

  Gemensam nätverksträff för kommunala kultur- och fritidschefer samt regionala kulturchefer

  Den 23-24 september anordnar SKL en gemensam nätverksträff för förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid, idrott och folkbildning på kommunal eller regional nivå.

 • tisdag
  24
  sep
  2019

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under kursdagen varvas teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även arbeta med egna frågor med stöd/...

 • tisdag
  24
  sep
  2019

  Fördjupningsdag i upphandlingsjuridik

  Konferensen behandlar frågor med hög aktualitet som har anknytning till den offentliga upphandlingen.

 • onsdag
  25
  sep
  2019

  Innovationsguiden: Psykisk hälsa i Stockholms län

  I Innovationsguidens utvecklingsprogram får ni praktiska verktyg och kunskap för att arbeta med användardriven innovation, samtidigt som ni utvecklar lösningar på en verklig utmaning från er verksamhet. Denna tematiska programstart vänder sig till or...

 • onsdag
  25
  sep
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  26
  sep
  2019

  Bygglovchefskonferens 2019

  I årets konferens tar vi bland annat upp verksamhetsutveckling, frågor kring god arkitektur och aktuella rättsfall. Kvällen före konferensen anordnas en separat kvällsaktivitet för er som vill.

 • torsdag
  26
  sep
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmerlser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom genomgång och utbyte av erfarenheter av avtalet.

 • fredag
  27
  sep
  2019

  En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och loka...

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot