Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  14
  mar
  2018

  Psykisk hälsa och arbetsliv

  Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla och är ett växande problem i vårt samhälle. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och många med psykisk ohälsa lämnas utanför arbetsmarknaden.

 • torsdag
  15
  mar
  2018

  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2018

  Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2018 äger rum 15-16 mars på Uppsala Konsert och Kongress. På eftermidagen den 14 mars är det förkonferens om psykisk hälsa och arbetsliv.

 • fredag
  16
  mar
  2018

  Delaktighet i EU – EU i valet

  Sveriges Kommuner och Landstings internationella dag är en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för EU och internationella frågor. Årets tema är delaktighet i EU – EU i valet.

 • tisdag
  20
  mar
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Stockholm

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  KLASSA - kommunal klassificeringsstruktur

  SKL och Riksarkivet arrangerar ett seminarium där Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor presenterar klassificeringsstrukturen KLASSA och beskriver metoden för klassificering.

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Webbinarium om det nya webbdirektivet

  Välkommen till ett webbinarium om det nya webbdirektivet. Du får veta mer om hur webbplatser i offentlig sektor behöver anpassas för ökad tillgänglighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot