Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  PBL för förtroendevalda

  En konferens där fokus ligger på PBL och din roll som förtroendevald.

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  Vårdarkitektur för politiker

  Tema dag om samordnad kunskap som grund för goda investeringsbeslut

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  Ett säkert val - lärdomar och nyheter, Stockholm, 2:a tillfället

  Under seminariedagen kommer vi att ta upp olika frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och goda kommunexempel bjuder dagen framför allt på möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  LSS - Grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Kursen ska ge information och grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Lokalhyresavtal

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 3:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 3:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • måndag
  1
  apr
  2019

  Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till två halvdagskonferenser tillsammans med Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgär...

 • måndag
  1
  apr
  2019

  Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019

  Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande? Nu är det dags för 2019 års presidiedagar.

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Finansnätverk för kommuner

  Vårens nätverksträff kommer bland annat att ta upp marknadsinformation, nyttan med koncernsamordning samt aktuella frågor i kommunal ekonomi.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot