Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Stockholm (1:a tillfället)

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I oktober ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagsti...

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobonaföretag (tidigare Pactaföretag). Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka t...

 • måndag
  15
  okt
  2018

  Gymnasiekonferens 2018

  Varmt välkommen till SKL:s årliga gymnasiekonferens. Konferensen ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 • tisdag
  16
  okt
  2018

  Avtal för Räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot