Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  16
  maj
  2019

  Webbinarium om tillgänglig video: vad är det och hur gör du?

  Vi går igenom vad WCAG 2.1 säger om tillgänglig video och om vad som krävs för att uppfylla kraven i praktiken.

 • torsdag
  16
  maj
  2019

  PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

  Ärenden om tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) kräver att du har överblick över ett komplext regelverk som omfattar ett antal författningar. Kursen ger förutsättningarna för att handlägga tillsynsärenden på ett korrekt, effektivt och rättss...

 • fredag
  17
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Stockholm)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • tisdag
  21
  maj
  2019

  Fastighetsföretagande i offentlig sektor - 2019

  Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation.

 • tisdag
  21
  maj
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • tisdag
  21
  maj
  2019

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. 

 • onsdag
  22
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Göteborg)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • onsdag
  22
  maj
  2019

  Cykelkonferens 2019

  Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets Cykelkonferens – arrangeras i år i samarbete med Helsingborgs stad 22–23 maj 2019.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  SKL:s Detaljplanekonferens 2019 (Malmö) Inställd!

  Konferensen i Malmö är tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Anmäl dig gärna istället till konferensen i Stockholm den 3-4 september.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot