Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Finansnätverk för kommuner

  Flera spännande punkter finns att se fram emot; Sweco presenterar arbete med kalkylmodell för exploateringsprojekt, Moodys ger sin syn på de svenska kommunerna och SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog pratar om kommunernas ekonomiska läge och andra ak...

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Grundkurs i arrenderätt

  En allmän genomgång av jordabalkens bestämmelser om arrende med möjlighet att delta i praktiska övningar och diskussioner.

 • fredag
  15
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • måndag
  18
  nov
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Kurs om krav på e-handel och PEPPOL vid upphandlingar

  Kursen riktar sig till er som gör upphandlingar i kommuner, regioner och statliga myndigheter där ni vill kunna ställa krav på e-handel, e-fakturering samt PEPPOL som kommunikation.

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Umeå)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 20–21 november

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • onsdag
  20
  nov
  2019

  Tillsynsdagarna 2019 – SKL:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

  En konferens med fokus på aktuella verktyg för att bedriva en effektivare livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot