Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Konferens för miljöchefer och ansvariga för miljöfrågor i kommunerna

  Årets miljöchefskonferens är inställd och skjuten på framtiden till andra kvartalet 2019.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Kurs verksamhetsövergång

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

 • tisdag
  20
  nov
  2018

  Leda och styra för hållbar jämställdhet

  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en utbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete för politiker och chefer, samt anställda som arbetar på strategisk nivå med uppföljning och utveckling.

 • tisdag
  20
  nov
  2018

  Bokslutsdagen 2018 (Göteborg)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • tisdag
  20
  nov
  2018

  Arena bygga skola 2018

  En konferens och mötesplats för alla som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, använda och förvalta skolor. Ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet om olika lärmiljöer samt hur vi tillsammans kan skapa bra skolor.

 • tisdag
  20
  nov
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Malmö

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Bostadshyra

  En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom till exempel särskilda boende och tränings- eller övergångslägenheter. Då hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kän...

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever. Vi går igenom hur nya regelverk inom det skoljuridiska och utlänningsrättsliga området förhåller sig till befint...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot