Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  19
  feb
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign 19–20 februari 2019

  Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på ut...

 • tisdag
  19
  feb
  2019

  God revisionssed 2018, Stockholm (första tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  28
  feb
  2019

  Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken?

  Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar av Tillitsdelegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.

 • onsdag
  6
  mar
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • onsdag
  6
  mar
  2019

  God revisionssed 2018, Linköping

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • onsdag
  6
  mar
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 6-7 mars

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • torsdag
  7
  mar
  2019

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • tisdag
  12
  mar
  2019

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign 12–13 mars 2019

  Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på ut...

 • torsdag
  14
  mar
  2019

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket krin...

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Valkongress

  På valkongressen samlas de nyvalda kongressombuden. Valkongressen väljer SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot