Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  1
  okt
  2019

  Tema Kommunernas Kompetensförsörjning – Fler vägar till jobb för nyanlända och utrikes födda

  Den första temadagen handlar om fler vägar till jobb och hur breddad rekrytering kan bidra till kommunens kompetensförsörjning. Hur tar vi tillvara kompetensen hos nyanlända och utrikes födda som i dag står utanför arbetsmarknaden men vill in? Vilka ...

 • onsdag
  2
  okt
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • torsdag
  3
  okt
  2019

  Kurs om PEPPOL och SFTI Svehandel

  SKL anordnar en kurs där fokus ligger kring hur man kan underlätta anslutning av fler leverantörer till e-handel och använda SFTI Svehandel och PEPPOL i dagens e-handelslösningar.

 • måndag
  7
  okt
  2019

  Indikatorworkshop med Primärvårdskvalitet

  Välkommen till en indikatorworkshop där vi kommer diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i Primärvårdskvalitet.

 • måndag
  7
  okt
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Alvesta

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  8
  okt
  2019

  Personlig assistans, PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  8
  okt
  2019

  Årets e-handelsdagar 8-9 oktober 2019

  Dagarna präglas av både aktuella nyheter och ämnen som alltid är angelägna inom e-handelsområdet.

 • tisdag
  8
  okt
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  9
  okt
  2019

  Kommunal kravverksamhet

  Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken vid kommuner och regioner.

 • onsdag
  9
  okt
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot