Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Avtalskonferens RiB

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Diskriminering i arbetslivet

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Syftet med seminariet är att ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur a...

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • måndag
  26
  nov
  2018

  Utbildningsdag om SIP

  SKL arrangerar en utbildning för dig som själv ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.

 • måndag
  26
  nov
  2018

  Bokslutsdagen 2018 (Stockholm)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i gymnasieantagning 2018

  För dig som nyligen har börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande, antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i arrenderätt

  En endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I november ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagst...

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot