Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  26
  mar
  2018

  Erfarenheter om studieavbrott - Plug In 2.0

  En konferens utöver det vanliga med ungas perspektiv i fokus.

 • onsdag
  11
  apr
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Umeå

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  11
  apr
  2018

  Lokalhyra

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv. 

 • torsdag
  12
  apr
  2018

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • måndag
  16
  apr
  2018

  Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018

  Boka in 2018 års presidiedagar där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor

 • måndag
  16
  apr
  2018

  Leda för resultat för kommundirektörer

  SKL erbjuder Leda för Resultat för Kommundirektörer, ett program för dig som är högsta tjänsteperson i kommunen. Programmet erbjuder en mötesplats där du tillsammans med andra kommundirektörer får möjlighet att utforska området mål och resultatstyrni...

 • tisdag
  17
  apr
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Alvesta 

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Diplomerad kurs i omvärldskunskap, samhällsförändring, medborgardialog

  I kursen tas drivkrafter och orsaker bakom den pågående samhällsförändringen upp, hur Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling kan användas på den lokala nivån samt medborgardialogens roll för att värna demokrati och skapa ökade för...

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen ”Skatter & bidrag”. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna har möjlighet till att arbeta med egna f...

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Avtal för räddningstjänsten

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot