Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Ordförandedagen 2019

  Ordförandagen genomförs i samband med SKL:s valkongress i Stockholm.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

 • onsdag
  20
  mar
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  Planering och finansiering för miljökontor

  Välkommen till en workshop där vi bland annat fördjupar oss i hur man arbetar med SKL:s nya koncept för behovsutredningar, SKL:s nya förslag på behovsstyrd taxa och vad arbetet med att ta fram timavgifter kan innebära.

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  God revisionssed 2018, Luleå

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  PBL för förtroendevalda

  En konferens där fokus ligger på PBL och din roll som förtroendevald

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Lokalhyresavtal

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • måndag
  1
  apr
  2019

  Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019

  Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande? Boka in 2019 års presidiedagar i almanackan!

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  God revisionssed 2018, Falun

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Demokratidagen 2019

  Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter och andra intressanta föreläsare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot