Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Vi belyser också upphandling av lagstadgad revisi...

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • måndag
  27
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Karlstad

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • måndag
  27
  maj
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 3 2019) - Läkemedel och medicinteknik

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Malmö)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång för nyanlända elever. 

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Kunskapsdag om EU:s livsmedelsrevisioner

  SKL bjuder in till en kunskapshöjande eftermiddag där vi tillsammans med representanter för EU-kommissionen, Livsmedelsverket och Stockholms Stad fördjupar oss i EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om hur revisionerna går till rent praktiskt.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 5:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Regionala idrottsfrågor

  Sveriges Kommuner och Landsting, Region Stockholm och Region Jönköpings län bjuder in till en dag med nätverkande och kunskapsutbyte om regionala idrottsfrågor.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 5:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot