Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Innovationsguiden: Leda för utveckling

  Kursen vänder sig till dig som behöver en teoretisk bas för att leda ett användarcentrerat innovationsarbete, men framförallt praktiska verktyg och metoder för att faktiskt få det att hända.

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken

  Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Antalet barn, unga och äldre ökar kraftigt och därmed behövs det fler som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg. Samtidigt som bristen på arbetskraft är stor, så står många människor utanfö...

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Användning och analys av Öppna jämförelser folkhälsa

  SKL och RKA genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer i Öppna jämförelser folkhälsa.

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  God revisionssed 2018, Falun

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Controllerdagen 2019

  Ekonomistyrningsforum arrangerar Controllerdagen där Sveriges ledande praktiker och forskare diskuterar olika frågor. SKL är medarrangör. Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation.

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Demokratidagen 2019

  Du får möta SKL:s politiska ledning, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Elin Wihlborg professor statsvetenskap vid Linköpings universitet, Hans Abrahamsson docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, SKL:s chefsekonom ...

 • torsdag
  4
  apr
  2019

  Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet

  Välkommen till SKL:s nationella träff om satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

 • måndag
  8
  apr
  2019

  Grundkurs e-handel: redovisning, intern kontroll, arkivering

  Syftet med kursen är att gå igenom frågor kring intern kontroll, redovisning samt arkivering av räkenskapsinformation. De nya reglerna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning presenteras även.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot