Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  13
  jun
  2018

  Landsbygdskonferens 2018

  SKL anordnar sin årliga Landsbygdskonferens den 13 juni i Stockholm. Mer information och anmälan kommer publiceras i slutet av mars.

 • måndag
  18
  jun
  2018

  EU:s sammanhållningspolitik – nu och efter 2020

  SKL kommer under våren 2018, tillsammans med regionerna i Sverige, arrangera åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken samt en avslutande nationell dialogkonferens den 18 juni i Östersund.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  KOMMEK 2018

  Kommek lyfter ämnen som är högaktuella för både tjänstemän som förtroendevalda. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden för de olika seminarierna är stor. SKL medverkar i många seminarium och har en monter i mässhallen. Vi ser fram ...

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

  Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.

 • torsdag
  30
  aug
  2018

  Att arbeta med varumärket

  Om att arbeta med det interna och externa varumärket för en kommun, landsting och region.

 • lördag
  1
  sep
  2018

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

 • tisdag
  11
  sep
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • tisdag
  11
  sep
  2018

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem...

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Göteborg

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot