Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Grundkurs i gymnasieantagning

  Välkommen till en gedigen grundutbildning för dig som arbetar med gymnasieantagning och andra handläggningsfrågor inom gymnasieskolan. 

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Kongress

  På SKL:s kongress samlas kongressombud från hela landet och fattar beslut om inriktningen på SKL:s arbete för de kommande fyra åren.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 3

  Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Malmö)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign, 27–28 november

  Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som har grundkunskap om tjänstedesign och som vill lära ut till andra. Målet är att du efter genomförd kurs själv ska kunna hålla SKL:s Grundkurs i tjänstedesign i din egen organisation.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 9:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Göteborg

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 9:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • fredag
  29
  nov
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 6 2019)

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot