Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Anmälan öppnar i april 2018.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • torsdag
  20
  sep
  2018

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Boka in höstens nätverksträff för näringslivsansvariga, den 20–21 september 2018.

 • torsdag
  20
  sep
  2018

  Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan Socialtjänsten göra?

  Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

 • torsdag
  27
  sep
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • tisdag
  2
  okt
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • tisdag
  9
  okt
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • tisdag
  9
  okt
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Stockholm (1:a tillfället)

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot