Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  27
  nov
  2018
 • onsdag
  28
  nov
  2018

  Utbildning i jämställdhetsanalys

  Hur vet vi att verksamheten svarar mot både kvinnors och mäns behov och prioriteringar? Eller att offentliga resurser fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Jämställdhetsanalys är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet.

 • onsdag
  28
  nov
  2018

  Bokslutsdagen 2018 (Malmö)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • onsdag
  28
  nov
  2018

  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Aktualitetsdagen

  Syftet med Aktualitetsdagen är att informera om aktuella arbetsgivarfrågor och ha en dialog med er, våra medlemmar.

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Att leda fullmäktiges arbete, Göteborg

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • fredag
  30
  nov
  2018

  Kommunernas finansnätverk

  För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner under höstens nätverksträff. På programmet finns bland annat finansiering av fastigheter, avkastningskrav på kommunala bolag och den kommunala lå...

 • måndag
  3
  dec
  2018

  Online-utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare

  I december testar SKL två online-utbildningar i försäkringsmedicin för ST-läkare inom allmänmedicin, psykiatri, rehabilitering och neurologi.

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot