Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Chefsnätverk för kultur, fritid och folkbildning

  SKL bjuder in till nätverksträff den 26–27 april för kommunala förvaltningschefer, eller motsvarande, med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning.

 • fredag
  27
  apr
  2018

  Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

  För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft behöver det finnas flexibla utbildningsvägar, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning.

 • torsdag
  3
  maj
  2018

  Verktyg för den digitala kommunikatören

  Digitala kunskaper blir alltmer viktiga i kommunikatörens uppdrag. Välkommen till en konferens där du får inspiration samt ta del av konkreta exempel på digital kommunikation.

 • måndag
  7
  maj
  2018

  HOPE:s utbytesprogram 2018

  Programmet ger möjlighet till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: Are we ready?”.

 • måndag
  7
  maj
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • tisdag
  8
  maj
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • tisdag
  8
  maj
  2018

  Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

  Den 8-9 maj 2018 arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Region Skåne ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Toppmötet är en del av Sveriges ordförandes...

 • tisdag
  15
  maj
  2018

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad...

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen ger fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Stockholm)

  Årets kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, att lyfta fram frågor som rör det kommande valet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot