Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  9
  apr
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • tisdag
  9
  apr
  2019

  Konsten att göra enkäter som folk vill svara på

  Svarsfrekvenserna sjunker i enkätstudier. Kan vi som arbetar med enkätstudier vända den trenden genom att ta större hänsyn till dem som ska besvara frågorna? Välkommen till detta tredagarsinternat i enkätmetodik.

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Innovationsguiden: Förlossningsvård och kvinnors hälsa

  I Innovationsguidens utvecklingsprogram får ni praktiska verktyg och kunskap för att arbeta med användardriven innovation, samtidigt som ni utvecklar lösningar på en verklig utmaning från er verksamhet. Detta program vänder sig till er som arbetar me...

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Branschdagarna 2019

  Mötesplatsen för beslutsfattande tjänstemän och politiker inom kommunala fastighetsfrågor.

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  God revisionssed 2018, Alvesta

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • fredag
  12
  apr
  2019

  Arv och dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon samt kort informera vad som gäller vid begravning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot