Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  15
  okt
  2018

  Gymnasiekonferens 2018

  Varmt välkommen till SKL:s årliga gymnasiekonferens. Konferensen ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 • tisdag
  16
  okt
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Kommunal kravverksamhet

  Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Persontrafik 2018 – skolskjuts och färdtjänst

  Välkommen till Persontrafik 2018 skolskjuts- och färdtjänstdagar den 23-24 oktober.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Tillsammans i team bygger vi en nära vård

  Välkommen till en konferens där vi fokuserar på teamarbete - där olika professioner, över organisationsgränser och tillsammans med patienter, arbetar för att kontinuerligt utvecklas och tillsammans bygga en god och nära vård.

 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Barnets röst i det sociala arbetet

  Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Under dagen går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot