Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

  Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Mångfald och inkludering i kommunikationen

  Om att kommunicera jämställt och jämlikt, involvera fler målgrupper med facilitering, kommunikation och dialog.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Funktionshinder i tiden

  De två dagarna är en mötesplats för chefer, politiker och medarbetare, som arbetar med funktionshinderfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete såväl inom offentlig som privat verksamhet. Konferensen anordnas av SKL och Socia...

 • måndag
  12
  nov
  2018

  Idé, gestaltning och genomförande – vad kan detaljplanen styra? (Göteborg)

  Boka in SKL:s detaljplanekonferens hösten 2018 redan nu.

 • måndag
  12
  nov
  2018

  Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

  Välkommen till en spännande dag om klimatsmart och hållbar upphandling.

 • tisdag
  13
  nov
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  14
  nov
  2018

  Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

  Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EU-kommissionen, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner, och kan ses som en avslutning på ...

 • onsdag
  14
  nov
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Kurs verksamhetsövergång

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot