Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  4
  jun
  2019

  Grundkurs dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • tisdag
  4
  jun
  2019

  Försäkringsmedicin för ST-läkare i psykiatri, handledning online

  Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltaga...

 • tisdag
  4
  jun
  2019

  Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

 • måndag
  10
  jun
  2019

  Offentliga Rummet 2019

  Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Anmälan öppnar i mars.

 • måndag
  10
  jun
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - del 2 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen

 • tisdag
  11
  jun
  2019

  Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

  Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

 • tisdag
  11
  jun
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...

 • onsdag
  12
  jun
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 4 2019)

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • onsdag
  12
  jun
  2019

  Öppen webbsändning om God revisionssed 2018 – frågor och svar

  I God revisionssed 2018 finns det utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik. I den öppna livesändningen finns det möjlighet att ställa frågor både under och efter ...

 • torsdag
  13
  jun
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot