Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  HOPE:s utbytesprogram 2019

  Anmälan har öppnat till 2019 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram HOPE Exchange Programme 2019. Programmet ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Evidence-informed decision-making in healt...

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Skolriksdag 2019

  Är du politiker, ledande tjänsteperson, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 6-7 maj

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Skövde

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  9
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Process- och utredningskurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning till verksamma inom överförmyndarfrågor. Vi går bland annat igenom olika delar i samband  med ärenden vid domstol.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot