Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  16
  okt
  2019

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • onsdag
  16
  okt
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  16
  okt
  2019

  Fullmäktige och revisionen, Alvesta

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Vi belyser kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, ins...

 • torsdag
  17
  okt
  2019

  Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - endags fortsättningskurs

  Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 22–23 oktober

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  Gymnasieantagning i praktiken, Göteborg

  Konferensen riktar sig till dig som arbetar med antagning till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor.

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  Fullmäktige och revisionen, Luleå

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Vi belyser kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, ins...

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  LSS Grundkurs (Stockholm)

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • onsdag
  23
  okt
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 5 2019)

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Innovationsguiden: Planera, genomföra och coacha i tjänstedesignprojekt

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill få kunskap och verktyg för att själv planera upp och leda ett tjänstedesignprojekt. Kursen vänder sig även till dig som vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot