Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  13
  jun
  2019

  Momsdag 2019

  En nyhetsdag för dig i kommun eller region som behöver uppdatera dina kunskaper inom momsområdet med senaste nytt

 • torsdag
  13
  jun
  2019

  Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, handledning online

  Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltaga...

 • måndag
  17
  jun
  2019

  Mötesplats Samhällsbyggande

  Den 17–18 juni 2019 bjuder SKL in till en mötesplats för dagens och morgondagens samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, ku...

 • tisdag
  20
  aug
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 20–21 augusti

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • måndag
  26
  aug
  2019

  Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - tillfälle 1 av 2

  SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Revisionskonferens för regioner, Västerås

  Revisorerna i Region Västmanland och SKL välkomnar dig till en konferens för regionrevisorer. Notera datumet för konferensen redan nu! Färdigt program med hålltider och övrig information publiceras till månadsskiftet april-maj 2019.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Extrainsatt: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) erbjuder partsgemensam konferens för att stödja d...

 • söndag
  1
  sep
  2019

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Utbildningen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser och ämnen.

 • tisdag
  3
  sep
  2019

  SKL:s Detaljplanekonferens 2019 (Stockholm)

  SKL:s årliga Detaljplanekonferens ger tillfälle för kunskap, inspiration och nätverkande för dig som arbetar med detaljplanering.

 • onsdag
  4
  sep
  2019

  Analysera skolresultaten med Kolada

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot