Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  2
  dec
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Stockholm)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • måndag
  2
  dec
  2019

  Grundkurs - skolförfattningarna och kommunallagen för personal och förtroendevalda

  En kurs riktad till nyvalda (eller sittande) förtroendevalda i utbildningsnämnd och personal i skolor och på skolförvaltningar.

 • tisdag
  3
  dec
  2019

  Väghållningsjuridik

  Kommunerna har ett betydande väghållningsansvar. Men hur långt sträcker sig kommunernas skyldigheter och vilket ansvar kan utkrävas av kommunen om den inte uppfyller sina skyldigheter?

 • tisdag
  3
  dec
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Malmö

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • tisdag
  3
  dec
  2019

  Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, handledning online

  Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL två tillfällen med interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltaga...

 • onsdag
  4
  dec
  2019

  Besöksnäring på agendan

  Årets nationella dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling har temat Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande. Dagen arrangeras i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism den 4...

 • onsdag
  4
  dec
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 18 september och 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppfölj...

 • onsdag
  4
  dec
  2019

  Bokslutsdagen 2019 (Göteborg)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.

 • torsdag
  5
  dec
  2019

  Diskriminering i arbetslivet

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och...

 • torsdag
  5
  dec
  2019

  Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag

  Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKL till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot