Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  23
  apr
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 23–24 april

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • onsdag
  24
  apr
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs i arrenderätt

  En allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 4:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 4:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • fredag
  26
  apr
  2019

  God revisionssed 2018, Malmö (andra tillfället)

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • måndag
  6
  maj
  2019

  HOPE:s utbytesprogram 2019

  Anmälan har öppnat till 2019 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram HOPE Exchange Programme 2019. Programmet ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Evidence-informed decision-making in healt...

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Skolriksdag 2019

  Är du politiker, ledande tjänsteperson, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot