Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Skattedag 2018

  Blir det ränteavdragsbegränsningar 2019 eller ändrade regler kring fastighetsbeskattningen? SKL:s Skattedag 2018 erbjuder  många intressanta pass och med särskilt inbjudna föreläsare.

 • torsdag
  17
  maj
  2018

  Improve democracy through dialogue and participation

  Welcome to a conference in Stockholm, Sweden, focusing on Participatory Budgeting and other forms of participation to develop a democratic and socially sustainable society.

 • torsdag
  17
  maj
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag två

  SKL erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet, med stöd och handledning från kursledarna.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  Årets kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, att lyfta fram frågor som rör det kommande valet.

 • onsdag
  23
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktnin

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  30
  maj
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • torsdag
  31
  maj
  2018

  PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  11
  sep
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot