Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i va-verksamhet och renhållningsverksamhet

  VA- och renhållningsavgifterna uppgår till betydande belopp och är väsentliga för finansieringen av dessa verksamheter. Det gör att det är viktigt att frågor om avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering handläggs riktigt. 

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn

  På seminariet diskuteras arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Under dagen deltar BRÅ och andra myndigheter som kan vara viktiga samarbetspartners för kommuner, landsting och regioner samt SKL:s nätverk ...

 • onsdag
  5
  dec
  2018

  Utbildning i medborgardialog kring integration, Stockholm (2:a tillfället)

  Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Att leda fullmäktiges arbete, Örebro

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

  Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Besöksnäring på agendan - nationell dialog om samhällets roll för utveckling

  För tredje året i rad samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Innovationsguiden: Leda för utveckling

  Innovationsguiden är ett metodstöd som hjälper er organisation att på egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten. Den här kursen vänder sig till dig som är ledare eller chef i offentlig verksamhet.

 • fredag
  7
  dec
  2018

  Erfarenheter av omvärldsbevakning - en del i styrning och ledning

  Vi vill genom denna konferens uppmuntra erfarenhetsutbyte om arbetsmetoder och identifiera utvecklingsbehov inom området omvärldsbevakning. Konferensens huvudinnehåll är kommunexempel som kommer att presenteras.

 • tisdag
  11
  dec
  2018

  Medborgarbudget

  Seminariet riktar sig till dig som är nyfiken eller är i startgroparna och vill ha konkreta tips kring medborgarbudget. Efter seminariet kommer du att ha fått både teori, praktik och tagit del av både svenska och internationella aktuella exempel.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot