Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ...

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • onsdag
  6
  nov
  2019

  Konferens Agenda för integration

  Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? Konferensen Agenda för integration 6-7 november ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.

 • onsdag
  6
  nov
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som ligger bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • onsdag
  6
  nov
  2019

  LSS Grundkurs (Göteborg)

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • torsdag
  7
  nov
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • fredag
  8
  nov
  2019

  Brukar- och patientundersökningar: Det spelar roll vad du som politiker eller högre tjänsteperson efterfrågar

  Under dagen kommer du få tips på vad du kan efterfråga för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden, inspiration i vad det kan innebära att arbeta med tjänstedesign samt att involvera organisationen och brukare i förbättringsarbete.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet beräknas publiceras i juni, men du kan anmäla dig redan nu! 

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot