Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  11
  dec
  2018

  Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kriti...

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

 • måndag
  14
  jan
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 14-15 januari

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • tisdag
  15
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Stockholm

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign

  Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på ut...

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

  Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Välkommen till ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i Sveriges hälso-...

 • torsdag
  17
  jan
  2019

  Tillit i styrning

  Tillit har blivit ett ord som har fått många betydelser inom styrning. Under en dag får ni möjlighet att ta de del av tankar och reflektioner kring tillit. Vi kommer också att visa på några konkreta exempel som ger inspiration till hur ledning och st...

 • tisdag
  22
  jan
  2019

  Analysera skolresultaten med Kolada

  SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

  SKL arrangerar tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag om hur bibliotek och kulturskola kan nå fler.  

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot