Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  12
  sep
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Anmälan öppnar i april 2018.

 • torsdag
  20
  sep
  2018

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Boka in höstens nätverksträff för näringslivsansvariga, den 20–21 september 2018.

 • tisdag
  2
  okt
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördju...

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Verksamhetsövergång

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot