Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  22
  apr
  2020

  Grundkurs i moms (Göteborg)

  Grundläggande momskurser på fem orter under våren 2020.

 • torsdag
  23
  apr
  2020

  Arv och dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Gymnasiekonferens 2020

  Konferensen lyfter aktuella frågor som rör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dagarna syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för personer som leder och styr dessa skolformer. Mer information om innehållet och ...

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Grundkurs i moms (Umeå)

  Grundläggande momskurser på fem orter under våren 2020.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avta...

 • måndag
  11
  maj
  2020

  HOPE:s utbytesprogram 2020

  Anmälan har öppnat till 2020 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram HOPE Exchange Programme 2020. Programmet ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Using Evidence in Healthcare Management”.

 • onsdag
  13
  maj
  2020

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, region eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilk...

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  27
  maj
  2020

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot