Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, 6-7 maj

  Våren 2019 erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Webbinarium om tillgänglig video: vad är det och hur gör du?

  Vi går igenom vad WCAG 2.1 säger om tillgänglig video och om vad som krävs för att uppfylla kraven i praktiken.

 • tisdag
  7
  maj
  2019

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Nätverksträff för kommunala chefer kultur, fritid och folkbildning

  Den 8–9 maj, lunch–lunch, arrangeras vårens nätverk för kommunala förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning. 

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  Kommunal juridik (Stockholm)

  SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. 

 • onsdag
  8
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Skövde

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • torsdag
  9
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  9
  maj
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • fredag
  10
  maj
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot