Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  20
  maj
  2019

  Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson, webbinarium

  Det kostnadsfria webbinariet ger en introduktion för tjänstemannaledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring dig...

 • tisdag
  21
  maj
  2019

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. 

 • tisdag
  21
  maj
  2019

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • onsdag
  22
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Göteborg)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • onsdag
  22
  maj
  2019

  Cykelkonferens 2019

  Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens – arrangeras i år i samarbete med Helsingborgs stad 22–23 maj 2019.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  SKL:s Detaljplanekonferens 2019 (Malmö) Inställd!

  Konferensen i Malmö är tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Anmäl dig gärna istället till konferensen i Stockholm den 3-4 september.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • torsdag
  23
  maj
  2019

  Upphandling av revisionstjänster

  SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Vi belyser också upphandling av lagstadgad revisi...

 • måndag
  27
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Karlstad

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot