Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  26
  aug
  2019

  Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  Unga är en viktig rekryteringsgrupp. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som lanseras på seminariet.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Extrainsatt: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) erbjuder partsgemensam konferens för att stödja d...

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  5
  sep
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar. Innehållet på kursen är AB, avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör ersä...

 • onsdag
  11
  sep
  2019

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • tisdag
  17
  sep
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löne...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Lyft språket på jobbet – möt rekryteringsutmaningen!

  Ett seminarium som tar upp strategier och verktyg som kan bidra till kompetensförsörjning genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • onsdag
  18
  sep
  2019

  SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning som politisk ledning. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare sa...

123
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot