Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  27
  maj
  2019

  God revisionssed 2018, Karlstad

  En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2019. Många avsnitt har omarbetats. Under seminariet presenteras och diskuteras seden. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grup...

 • måndag
  27
  maj
  2019

  Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 3 2019) - Läkemedel och medicinteknik

  Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

 • måndag
  27
  maj
  2019

  Webbsändning: Uppdrag fullföljd utbildning

  En webbsändning om SKL:s arbete för att fler unga ska fullfölja sin utbildning.

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Budgetdagen 2019 (Malmö)

  Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång för nyanlända elever. 

 • tisdag
  28
  maj
  2019

  Kunskapsdag om EU:s livsmedelsrevisioner

  SKL bjuder in till en kunskapshöjande eftermiddag där vi tillsammans med representanter för EU-kommissionen, Livsmedelsverket och Stockholms Stad fördjupar oss i EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om hur revisionerna går till rent praktiskt.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Regionala idrottsfrågor

  Sveriges Kommuner och Landsting, Region Stockholm och Region Jönköpings län bjuder in till en dag med nätverkande och kunskapsutbyte om regionala idrottsfrågor.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 5:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Agenda för integration

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 5:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot