Publicerad: 3 maj 2016

Beställ utbildning

Här hittar du alla återkommande och ej tidssatta utbildningar som SKL anordnar. Här finns också information om kurser och utbildningar som vi genomför på begäran.

 • Workshop Samtalstonen i politiken
  Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.
 • Workshop i praktisk verksamhetsuppföljning inom social barn- och ungdomsvård
  Under 2018 erbjuder SKL utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen hålls i Stockholm eller i samarbete med en eller flera regionala stödstrukturer på annan plats i landet. Gör en intresseanmälan idag.
 • CEMR-deklarationen från undertecknande till handlingsplan
  Under två dagar får deltagarna delsökad kunskap om hur deklarationen kan bli ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsfattande och i praktisk verksamhet, dels påbörja arbetet med den egna handlingsplanen.
 • Jämställdhetsanalys
  En tvådagars utbildning för att säkerställa jämställdhet i verksamheterna utifrån uppdragsbeskrivningar, mål och budget. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojkar.
 • Utbildning i Gender Budgeting
  Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna?
 • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger
  Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
 • Prövning av barnets bästa – vad är det?
  Vad är barnets bästa och hur ska en beslutsfattare tänka om det? Syftet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om vilka underlag som behövs för att ett beslut ska kunna fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa.
 • Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting
  Kursen är till för dig som arbetar inom landstinget och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.
 • Leda och styra för hållbar jämställdhet
  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en tvådagars grundutbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete, som syftar till att deltagarna startar förbättringsarbeten i sin egen verksamhet.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot