Publicerad: 3 maj 2016

Beställ utbildning

Här hittar du alla återkommande och ej tidssatta utbildningar som SKL anordnar. Här finns också information om kurser och utbildningar som vi genomför på begäran.

 • Fördjupningskurs för nya förtroendevalda
  I denna fördjupningskurs går vi djupare in på några av de mest centrala delarna i att vara förtroendevald och att fatta beslut.
 • Utbildning för nyvalda politiker
  Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.
 • Workshop Samtalstonen i politiken
  Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.
 • Workshop i praktisk verksamhetsuppföljning inom social barn- och ungdomsvård
  Under 2018 erbjuder SKL utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen hålls i Stockholm eller i samarbete med en eller flera regionala stödstrukturer på annan plats i landet. Gör en intresseanmälan idag.
 • CEMR-deklarationen från undertecknande till handlingsplan
  Under två dagar får deltagarna delsökad kunskap om hur deklarationen kan bli ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsfattande och i praktisk verksamhet, dels påbörja arbetet med den egna handlingsplanen.
 • Jämställdhetsanalys
  En tvådagars utbildning för att säkerställa jämställdhet i verksamheterna utifrån uppdragsbeskrivningar, mål och budget. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojkar.
 • Utbildning i Gender Budgeting
  Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna?
 • Prövning av barnets bästa – vad är det?
  Vad är barnets bästa och hur ska en beslutsfattare tänka om det? Syftet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om vilka underlag som behövs för att ett beslut ska kunna fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa.
 • Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för regioner
  Kursen är till för dig som arbetar inom regionen och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.
 • Leda och styra för hållbar jämställdhet
  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en tvådagars grundutbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete, som syftar till att deltagarna startar förbättringsarbeten i sin egen verksamhet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot