Publicerad: 3 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Beställ utbildning

Här hittar du alla återkommande och ej tidssatta utbildningar som SKL anordnar. Här finns också information om kurser och utbildningar som vi genomför på begäran.

 • Leda och styra för hållbar jämställdhet
  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i förbättringsarbete och jämställdhetsinterering, för organisationer som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete med konkret effekt i verksamheten.
 • Utbildning för nyvalda politiker
  Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.
 • Utbildning i resultatstyrning
  Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar tolv heldagar. Den riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
 • Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag
  Kursen är till för dig som arbetar inom landstinget och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.
 • En utvecklingsdag för fullmäktige
  SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot