Publicerad: 3 maj 2016

Beställ utbildning

Här hittar du alla återkommande och ej tidssatta utbildningar som SKL anordnar. Här finns också information om kurser och utbildningar som vi genomför på begäran.

 • Utbildning i resultatstyrning
  Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
 • Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting
  Kursen är till för dig som arbetar inom landstinget och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.
 • Leda och styra för hållbar jämställdhet
  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i förbättringsarbete och jämställdhetsinterering, för organisationer som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete med konkret effekt i verksamheten.
 • Utbildning för nyvalda politiker
  Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.
 • En utvecklingsdag för fullmäktige
  SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot