Publicerad: 3 maj 2016

Beställ utbildning

Här hittar du alla återkommande och ej tidssatta utbildningar som SKL anordnar. Här finns också information om kurser och utbildningar som vi genomför på begäran.

 • Prövning av barnets bästa – vad är det?
  Vad är barnets bästa och hur ska en beslutsfattare tänka om det? Syftet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om vilka underlag som behövs för att ett beslut ska kunna fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa.
 • Utbildning i resultatstyrning
  Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. SKL startar under hösten 2018 ytterligare en utbildningsomgång och är fördelad på fyra utbildningstillfällen med två dagar per gång.
 • Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting
  Kursen är till för dig som arbetar inom landstinget och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.
 • Leda och styra för hållbar jämställdhet
  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i förbättringsarbete och jämställdhetsinterering, för organisationer som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete med konkret effekt i verksamheten.
 • En utvecklingsdag för fullmäktige
  SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot