Publicerad: 19 oktober 2016

En utvecklingsdag för fullmäktige

SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.

Stärk din förmåga att använda de demokratiska verktygen

Målet med utvecklingsdagen är att stärka din förmåga att använda de demokratiska verktygen. Under utvecklingsdagen går vi igenom vilka regler som gäller i fullmäktige och diskuterar förhållningssätt i förtroendevaldas relationer till varandra, väljare och massmedia.

Folder om utbildningen: En utvecklingsdag för fullmäktige (PDF, nytt fönster)

Utbildningen består av fyra block

  • Jag är förtroendevald av folket - om förväntningar, rättigheter och skyldigheter
  • De demokratiska verktygen - spelregler i fullmäktige
  • Bemötandet i politiken - samtalstonen och förhållningssätt
  • Information och kommunikation - relation mellan fullmäktige och medborgarna

Att vara förtroendevald betyder att man tagit på sig ett uppdrag som kräver kunskap om det demokratiska systemet och dess ramverk. Men det behövs också kunskap om de befogenheter och det ansvar som man har som enskild ledamot. Partierna tar sitt utbildningsansvar medan andra delar bäst tas om hand av kommunen eller landstinget.

Kostnad

25.000:- exkl moms

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot