Publicerad: 31 maj 2018

Leda och styra för hållbar jämställdhet

Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i förbättringsarbete och jämställdhetsinterering, för organisationer som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete med konkret effekt i verksamheten.

Utbildningen vänder sig till politiker, chefer och nyckelpersoner som arbeta med uppföljning och utveckling av verksamheten.

Eget arbete

Leda och styra för hållbar jämställdhet inleds med två dagars teori och praktiska övningar. Deltagarna genomför därefter ett konkret förbättringsarbete i den egna organisationen, som redovisas vid en återträff efter cirka sex månader.

Utbildningen är verksamhetsanknuten och ges med sex olika inriktnar: Barn och utbildning, Social omsorg, Samhällsplanering, Hälso- och sjukvård, Kultur och fritid, samt Räddningstjänst.

Uppdragsutbildning

SKL erbjuder Leda och styra som en uppdragsutbildning för minst 12 och högst 30 deltagare. Kontakta oss för en prisuppgift.

Leda och styra för hållbar jämställdhet ger bäst resultat när både politiker, chefer och nyckelpersoner från samma verksamhet deltar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot