Publicerad: 2 oktober 2014

Utbildning för nyvalda politiker

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och landsting och kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål. Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningarna kan dock även hållas hos enskilda kommuner och landsting.

Tid

Hösten och våren 2014/2015.

Inbjudan utbildning för nyvalda politiker (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot