Publicerad: 17 april 2018

Utbildning i resultatstyrning

Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

Ny omgång 2018

SKL har tidigare erbjudit en utbildning i Resultatstyrning till controllers, verksamhetsutvecklare eller motsvarande, med ett kommunövergripande uppdrag att arbeta med styrning- och ledningsfrågor samt utveckling.

Under 2017 har vi inte erbjudit någon utbildning utan vi har utvecklat konceptet och har för avsikt att gå ut med ett nytt erbjudande med planerad uppstart i september 2018.

Utbildningen har bland annat sin utgångspunkt i de kvalitetsmått som finns i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) samt Öppna jämförelser (ÖJ) och belyser hur de kan användas i förbättringsarbetet i verksamheterna.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Öppna jämförelser (ÖJ)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot