Publicerad: 18 oktober 2018

Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för landsting

Kursen är till för dig som arbetar inom landstinget och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.

Kurser genomförs vid behov

SKL har inga regelbundna kurstillfällen i utjämningssystemet och modellen skatter och bidrag för landsting, liknande de som riktar sig till kommuner. Kursen genomfördes senast hösten 2017.

Kurser genomförs vid behov och även kursinnehållet anpassas efter behov.

Vill ni ha utbildningen på hemmaplan är det också möjligt.

Vem kursen riktar sig till

Är du landstingsekonom och ny användare av modellen skatter och bidrag, eller nyfiken på utjämningssystemet i allmänhet, kontakta då SKL så försöker vi lösa ert utbildningsbehov.

Meningen med utjämningssystemet

Utjämningssystemet syftar till att garantera alla landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. SKL:s modellverktyg i Excel ger en ökad förståelse för hur de olika delarna i utjämningssystemet påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Välkommen kontakta någon av oss!

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot