Publicerad: 31 januari 2019

Utbildning för nyvalda politiker

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och region och kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål. 

Programinnehåll

 • Den kommunala självstyrelsen
 • Den kommunala kompetensen
 • Kommunernas/landstingens organisation
 • De förtrtoendevalda
 • Sammanträden
 • Ekonomisk förvaltning och ansvarsprövning
 • Överklaganden
 • Kort om offentlighetsprincinipen.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar Lena Dalman, Helena Linde, Helena Meier och Staffan Wikell.

Tid

Våren 2019.

Informationsansvarig

 • Helena Meier
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot